Μανούσος Γ. Βολουδάκης
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αναφορά για Τεχνολόγους - Γεωπόνους

17.06.2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Κατατίθεται υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων, από το οποίο προκύπτει ότι η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ γίνεται κατά τρόπο που οδηγεί σε αδικαιολόγητο περιορισμό των ωρών διδασκαλίας του κλάδου των καθηγητών Τεχνολόγων Γεωπόνων.


Ο Αναφέρων Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης

 

Ακολουθεί αναλυτικά το υπόμνημα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Γεωπόνων εδώ.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργού εδώ.

Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Δ/νση Γρ.: Α. Παπανδρέου 91 & Πλάτωνος, 73 132 Χανιά
Τ. 28210 53248, 28210 53818, F. 28210 20165

Δ/νση Γρ.: Βουλής 4, 10562 Αθήνα
Τ. 210 3706443, F. 210 3706043