Εκπροσώπηση της Βουλής στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Λισσαβώνα

Ο Μανούσος Βολουδάκης εκπροσωπεί τη Βουλή στο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Λισσαβώνα. Ο κ.Βολουδάκης μετέχει στο συνέδριο ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων της Βουλής. Το συνέδριο έχει θέμα «Αξιοπρεπής Εργασία για μια Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση» και πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας στις συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Ο κ. Βολουδάκης θα επιστρέψει στα Χανιά το Σάββατο 3 Νοεμβρίου.