Νέος νόμος για την Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής

30 Οκτωβρίου 2007

Oμιλία Μανούσου Βολουδάκη στη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

ΜΑΝΟΥΣΟΣ-KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις σε ισάριθμα άρθρα του σχεδίου νόμου, σε δύο πολύ κρίσιμα και σημαντικά άρθρα. Το ένα είναι το άρθρο 4, όπου θεσπίζετε την απαλλαγή από συνέπειες και πρόστιμα των φορολογουμένων, οι οποίοι όταν επιλεγούν για έλεγχο, υποβάλλουν εκπρόθεσμα πρόσθετη φορολογική δήλωση. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Πραγματικά, στα πλαίσια της πραγματικότητας που όλοι γνωρίζουμε, γύρω από την κατάσταση σε σχέση με τη φορολογική συνείδηση και με τη δυνατότητα εισπράξεως των φόρων που υπάρχει στον τόπο μας, καταλαβαίνω απολύτως γιατί εισάγετε τη διάταξη αυτή και την κρίνω θετική. Πιστεύω, όμως, ότι για λόγους δικαιοσύνης, θα έπρεπε να δοθεί πρόσθετο κίνητρο, πρόσθετη ωφέλεια, σε όσους αυτοβούλως και χωρίς να έχουν επιλεγεί για έλεγχο, υποβάλουν εκπρόθεσμα δήλωση.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στον τόπο μας, κατ’ εξοχήν μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες είτε από λάθος, από άγνοια, είτε αν θέλετε και από τη διάθεση ανάληψης ρίσκου που ξεκινά από την αμφιβολία και την ασάφεια που είχαν στην αρχή της δραστηριότητάς τους, ξεκίνησαν, χωρίς να υποβάλουν σωστά τα φορολογικά τους στοιχεία. Πρέπει σ’ αυτές τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δοθεί μία ευκαιρία να κάνουν νέα αρχή. Πιστεύω ότι αυτό θα ωφελήσει και τις επιχειρήσεις, αλλά και τη δυνατότητα είσπραξης φορολογικών εσόδων.
Η δεύτερή μου παρατήρηση αφορά το άρθρο 6. Το άρθρο 6, για μένα, είναι ίσως η πιο σημαντική τομή σ’ αυτό το σχέδιο νόμου, τουλάχιστον όπως εγώ το διαβάζω. Στο άρθρο 6 δίνετε τη δυνατότητα στο φορολογούμενο, εάν τυχόν δεχθεί εκβιασμό, εάν δεχθεί πρόταση δωροδοκίας από ελεγκτικό όργανο, να καταγγείλει τον εκβιασμό αυτόν και να απαλλαγεί από τις συνέπειες των πράξεων για τις οποίες εκβιάζεται. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Είναι, αν θέλετε, «το αυγό του Κολόμβου», όσον αφορά τον έλεγχο τέτοιων καταστάσεων και για εμένα θα έπρεπε η ρύθμιση αυτή κατ’ αναλογία να εφαρμοσθεί και σε υπηρεσίες σχετικής αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, όπου η παράβαση του νόμου επιφέρει διοικητικό πρόστιμο.
Παρ’ όλα αυτά, παρά τη σημασία της διατάξεως αυτής, πιστεύω ότι και εδώ μπορεί να γίνει βελτίωση και αυτό γιατί η συναλλαγή και η διαφθορά κατόπιν εκβιασμού είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, οπωσδήποτε συμβαίνει, οπωσδήποτε αφορά μεγάλο μέρος των φορολογικών ή και τελωνειακών παραβάσεων -μια που ό,τι λέω για το άρθρο 6 εδώ, αφορά ασφαλώς και το άρθρο 7- αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι στον τόπο μας, πολύ μεγάλο μέρος της διαφθοράς και της συναλλαγής δεν γίνεται κατόπιν εκβιασμού, γίνεται κατόπιν συναινετικής συναλλαγής που έχει διαμορφωθεί μέσα από ένα καθεστώς πολλών ετών και μέσα από τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που έχουν εγκατασταθεί, δυστυχώς, σε πολλές υπηρεσίες και τις οποίες προσπαθείτε -και πιστεύω με αποτελεσματικό τρόπο- να ελέγξετε μ΄ αυτό το σχέδιο νόμου.
Θα πρότεινα, λοιπόν, μία προσθήκη, η οποία πιστεύω ότι είναι και μέσα στο πνεύμα των διατάξεών σας συνολικά. Αυτό που θα πρότεινα, είναι μια που εδώ θεσπίζεται κάποιο δείγμα επιχειρήσεων που ελέγχονται, κατά τον ίδιο τρόπο να νομοθετήσετε, έτσι ώστε μέρος του δείγματος αυτού, επιλεγμένο και πάλι τυχαία, να ελέγχεται από άλλη ελεγκτική αρχή.
Εσείς, κύριε Υπουργέ, έχετε αναδείξει τη σημασία του τι σημαίνει «άλλη ελεγκτική αρχή», μια που όπου παρουσιάζονται προβλήματα, που τα αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα αυτό το σχέδιο νόμου, καλείτε αυτήν την άλλη ελεγκτική αρχή.

Όπου, λοιπόν, αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά με συναλλαγή και με συγκάλυψη παραβάσεων από μία ορισμένη αρχή, καλείται –και ορθώς- άλλη ελεγκτική αρχή να λύσει το πρόβλημα.
Θα πρότεινα, λοιπόν, όχι μόνο θεραπευτικά, αλλά και προληπτικά, μια που στοχεύετε και στην αλλαγή της νοοτροπίας –και πολύ σωστά προκύπτει και από το όλο πνεύμα του σχεδίου νόμου- σε μέρος του δείγματος που θα επιλέγεται τυχαία, να διενεργείται έλεγχος από όργανα άλλης ελεγκτικής αρχής από αυτήν που κανονικά έχει την αρμοδιότητα ελέγχου. Εσείς θα ορίσετε -και έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε- ποιο μπορεί να είναι το δείγμα και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνεται αυτός ο έλεγχος.
Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε και το μέρος του προβλήματος της φοροδιαφυγής και των τελωνειακών παραβάσεων που προκύπτει από σχέσεις που έχουν κτιστεί και θεμελιωθεί εδώ και πολλά χρόνια και αφορούν περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις καταγγελίες που καλύπτονται από το άρθρο 6. Και αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε τα έσοδα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, ούτως ώστε να έχει τα δημόσια αγαθά που κάποιοι της στερούν.
Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη συναλλαγή που γίνεται, έστω και συναινετικά, μεταξύ ολίγων, να στερεί από τους πολλούς τα δημόσια αγαθά, που τα έσοδα από τους φόρους δίνουν τη δυνατότητα να παραχθούν.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι συνολικά το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση και με τέτοιες μικρές προσθήκες και επεκτάσεις των ορίων του, πιστεύω ότι θα είναι πολύ αποτελεσματικότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούμε, κύριε Βολουδάκη