Συμμετοχή σε κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου και αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων με θέμα ‘Η Συνθήκη της Λισσαβώνας’, στις Βρυξέλλες

Ο Βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας σε διακομματική αποστολή της Βουλής με την ιδιότητά του μέλους της Επιτροπής Ευρωπαικών Υποθέσεων. Στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει στις κοινές συνεδριάσεις Ευρωκοινοβουλίου και αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων στις 3 και 4 Δεκεμβρίου με θέμα : «Η συνθήκη της Λισσαβώνας : Νέο θεμέλιο για το μέλλον της Ευρώπης». Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ευρωπαική ολοκλήρωση.