Κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου και αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων Συνθήκη Λισσαβώνας

Χθες και σήμερα πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κοινή συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου με αντιπροσωπείες εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Μπαρόζο. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η νέα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Συνθήκη της Λισσαβώνας), η οποία πρόκειται να επικυρωθεί από τις χώρες μέλη εντός των επομένων μηνών. Η νέα Συνθήκη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και στη συμμετοχή του πολίτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των άλλων, προβλέπει συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαικής Ένωσης, ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, άμεση συμμετοχή των πολιτών με δυνατότητα συλλογής υπογραφών για προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, διευκόλυνση της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.α.

Ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης τοποθετήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση, επισημαίνοντας ότι η Συνθήκη αποτελεί ένα θετικό βήμα για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή και περισσότερη αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσθεσε όμως ότι οι βασικές αρχές που διέπουν τη Συνθήκη πρέπει το συντομώτερο να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές, αρκετές εκ των οποίων θα μπορούσαν ήδη να προετοιμάζονται. Αναφέρθηκε σε δυο συγκεκριμένα παραδείγματα, απευθύνοντας ερωτήσεις προς τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ερωτήσεις προς Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο.

Πρώτον : Η νέα Συνθήκη δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των συνόρων, ιδιαίτερα εν’όψει νέου τύπου προβλημάτων όπως είναι η παράνομη μετανάστευση. Για να αντιμετωπισθεί μια ουσιώδης διάσταση του προβλήματος, η Ελλάδα έχει από καιρό προτείνει τη σύσταση ενός σώματος Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Ποιά είναι η εξέλιξη του ζητήματος αυτού και τί πιστεύει η Επιτροπή για το θέμα;

Δεύτερον : Η νέα Συνθήκη, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τη δυνατότητα οι πολίτες να συλλέγουν υπογραφές για να υποδεικνύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήματα προς αντιμετώπιση. Αν συλλεχθούν πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να αναλάβει συγκεκριμένη δράση. Για να λειτουργήσει στην πράξη αυτή η αρχή, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. να κάνει τη διαδικασία εύκολη για τους πολίτες. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο προς την κατεύθυνση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να έχει πραγματικά συμμετοχική δημοκρατία, θα πρέπει να δημιουργήσει την υποδομή ώστε οι πολίτες που επιθυμούν να συλλέξουν υπογραφές να μπορούν να το κάνουν μέσω του διαδικτύου, με τρόπο ασφαλή και έγκυρο. Μόνο έτσι μπορεί να αποκτήσει πραγματική αξία η πρόβλεψη της Συνθήκης. Ποιά είναι η θέση της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό ;

Στην απάντησή του ο κ.Μπαρόζο για το ζήτημα της φύλαξης των συνόρων και της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, ανέφερε ότι πρόκειται για ενδιαφέρουσα ιδέα της χώρας μας, η συγκρότηση όμως του σώματος απαιτεί ομοφωνία από πλευράς κρατών μελών η οποία δεν έχει επιτευχθεί. Ειδικώς για το ζήτημα της μετανάστευσης πρόσθεσε ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι τα 27 κράτη μέλη πρέπει να έχουν ενιαία πολιτική, τόσο όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, όσο και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης . Για το ζήτημα της χρήσης του διαδικτύου για τη συλλογή υπογραφών, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα εξετάσει κάθε ιδέα που θα υποβληθεί για την υλοποίηση της Συνθήκης.