Δήλωση για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην αγορά

Με την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην αγορά ο βουλευτής Χανίων Μανούσος Γ. Βολουδάκης, έκανε την εξής δήλωση:

Έχω και στο παρελθόν συγχαρεί την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων της αγοράς.
Χθες ο αρμόδιος αντινομάρχης ανακοίνωσε αποτελέσματα των ελέγχων των τελευταίων μηνών τα οποία δείχνουν ότι ήδη γίνεται συστηματική δουλειά.
Όμως για να έχουν αποτέλεσμα οι αγορανομικοί έλεγχοι πρέπει να συνοδεύονται από ανακοίνωση των ονομάτων των επιχειρήσεων που παρανομούν, όταν οι παραβάσεις αφορούν τη δημόσια υγεία.
Αυτή τη πολιτική, της ανακοίνωσης των ονομάτων των παραβατών, ακολουθούν με επιτυχία από το 2004 και μετά τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Την ίδια πολιτική πρέπει να ακολουθήσει και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως έχω και στο παρελθόν δηλώσει. (βλέπε δελτίο τύπου τις 26 / 02 / 07).
Δεν είναι δυνατόν να κατάσχονται ακατάλληλα για την υγεία τρόφιμα και ο καταναλωτής να μην πληροφορείται από πού κατασχέθηκαν.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση νομιμοποιείται απολύτως να προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις, ακόμη και πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης, στη βάση του άρθρου 10 του κανονισμού 178 / 2002 και του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
*(παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο των διατάξεων).

Παράλληλα, σχετικά με ένα ειδικότερο θέμα τονίζω ότι οι αγορανομικοί έλεγχοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στις πινακίδες των κρεοπωλείων, ούτως ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της πώλησης εισαγομένων κρεάτων για ντόπια.
Η πολιτεία οφείλει και τους καταναλωτές να προστατεύσει αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι φέτος αντιμετωπίζουν μεγάλη κρίση λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των ζωοτροφών.

*Άρθρο 10 του κανονισμού 178 / 2002:
«…όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιμο ή ζωοτροφή ενδεχομένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, τότε, ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, οι δημόσιες αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίμου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίμου ή της ζωοτροφής και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχομένως αυτό ενέχει και τα μέτρα που λαμβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση ή την εξάλειψη του κινδύνου αυτού.»

Άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
«…1.Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε να εκτελούν τις δραστηριότητές τους με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Για το σκοπό αυτόν, οι σχετικές πληροφορίες που κατέχουν πρέπει να δημοσιοποιούνται το συντομότερο δυνατόν.
Κατά κανόνα, το κοινό έχει πρόσβαση:
α) στις πληροφορίες για τις ελεγκτικές δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών και την αποτελεσματικότητά τους
και
β) στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002».