Ερώτηση στους Υπουργούς Αγρ. Ανάπτυξης και Ανάπτυξης σχετικά με το έτος φέτας

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Δ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ανάπτυξης

Θέμα: «Έτος Φέτας» και κτηνοτροφία / τυροκομία της Κρήτης

Το 2008 έχει ανακηρυχθεί «Έτος Φέτας», με σκοπό την προβολή του εξαιρετικού αυτού ελληνικού προϊόντος στη διεθνή και εσωτερική αγορά. Η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης έχει ασφαλώς σκοπό να ενισχύσει την παραγωγή και εμπορία της φέτας, αλλά και την αιγοπροβατοτροφία, η οποία παρέχει την πρώτη ύλη για το προϊόν και δοκιμάζεται λόγω της δραματικής αύξησης των τιμών των ζωοτροφών διεθνώς.

Με Υπουργική Απόφαση του 1994 (αρ.313025), η οποία ενσωματώνεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία τη σχετική με τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, η Κρήτη έχει εξαιρεθεί από τις περιοχές στις οποίες μπορεί να παράγεται τυρί με την ονομασία «Φέτα». Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα τυροκομεία όσο και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δεν έχουν να ωφεληθούν από την ανακήρυξη του 2008 σε «Έτος Φέτας». Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ένα ποσοστό περίπου 16% των αιγοπροβάτων της χώρας εκτρέφονται στην Κρήτη.

Μια δίκαιη προσέγγιση του ζητήματος, θα ήταν να παρασχεθούν πόροι για την προβολή και των κρητικών τυροκομικών προϊόντων ή την ενίσχυση των κρητικών κτηνοτρόφων κατ’αναλογίαν αυτών που θα δαπανηθούν για το «Έτος Φέτας». Οι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να σχεδιασθούν σε συνεργασία με τους φορείς εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Κρήτης.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Ποιός είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Έτους Φέτας;
2. Προτίθενται τα συναρμόδια υπουργεία να χρηματοδοτήσουν παράλληλες δράσεις για την προβολή των κρητικών τυροκομικών προϊόντων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Βολουδάκης