Ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας για την Εκκλησία της Κρήτης

Πολιτικό Γραφείο Μανούσου Γ. Βολουδάκη
Βουλευτού Χανίων
Δημοκρατίας 91
Χανιά 73132
Τηλ. 28210-53248
Φαξ 28210-20165
grafeio@voloudakis.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/01/08

Οι Βουλευτές Όλγα Κεφαλογιάννη και Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσαν από κοινού σήμερα στη Βουλή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση της Εκκλησίας της Κρήτης από την εθνική νομοθεσία, αλλά και από την πρακτική της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, οι δυο βουλευτές διαπιστώνουν στη νομοθεσία διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Εκκλησίας της Κρήτης. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Αθήνα, 24 / 01 / 08

Ερώτηση: προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Εκκλησίας της Κρήτης

Η νομοθεσία αντιμετωπίζει σε γενικές γραμμές την Εκκλησία της Κρήτης διαφορετικά από την Εκκλησία της Ελλάδος, με τρόπο που συνιστά διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Εκκλησίας της Κρήτης. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρακτική της Διοίκησης.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελούν τα εξής :

– Με το άρθρο 12 του ν.3516/06 δίδεται η δυνατότητα στην Εκκλησία της Ελλάδος να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την Πολιτεία. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση για την Εκκλησία της Κρήτης.
– Η Εκκλησία της Κρήτης δεν καλείται να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις και στις επιτροπές που ασχολούνται με νομοθετικά ζητήματα που την αφορούν
– Σοβαρές διαφορές φιλοσοφίας υπάρχουν και στους Καταστατικούς Χάρτες των δυο εκκλησιών. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει εσωτερικά της ζητήματα με την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων, δημοσιευομένων στο ΦΕΚ. Αντίστοιχη δυνατότητα δεν προβλέπεται για την Εκκλησία της Κρήτης.

Ερωτάται ο Υπουργός:
– Προτίθεται να διορθώσει τις διατάξεις των νόμων από τις οποίες προκύπτει διακριτική μεταχείριση εις βάρος της Εκκλησίας της Κρήτης, και με ποιό τρόπο ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μανούσος Βολουδάκης