Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με το ‘Ετος Φέτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

05/02/08

Ο Βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια σχετικά με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα. Συγκεκριμένα ο κ. Βολουδάκης αναφέρει στην ερώτησή του ότι στην πρόσφατη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την Κρήτη, δεν φάνηκε να υπάρχει πρόνοια για μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Ξυλοκαμάρας, έστω σε βάθος χρόνου. Ο κ. Βολουδάκης τονίζει το γεγονός ότι το εργοστάσιο της Ξυλοκαμάρας λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή και ερωτά τον Υπουργό πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ρυπάνσεως από το εργοστάσιο αυτό. Παράλληλα ζητά σαν βραχυπρόθεσμο μέτρο περιορισμού της ρύπανσης την άμεση διακοπή λειτουργίας των τριων πιο ρυπογόνων μηχανών της Ξυλοκαμάρας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.