Συμμετοχή στην αποστολή της Βουλής στις Βρυξέλλες για την ‘Στρατηγική της Λισσαβώνας’

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 Φεβρουαρίου 2008

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Χανίων Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε στην αντιπροσωπεία της Βουλής στην κοινή συνεδρίαση Ευρωβουλής – Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο τη «Στρατηγική της Λισσαβώνας».

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Μανούσου Βολουδάκη στην Ολομέλεια ήταν τα εξής :

Στη Λισσαβώνα το 2000 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν το φιλόδοξο στόχο η Ευρώπη να έχει ως το 2010 την πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου. Είναι σαφές στις αρχές του 2008, ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί. Σχεδόν σε όλους τους επιμέρους δείκτες η Ευρώπη δεν κατάφερε να πετύχει τα επιδιωκόμενα. Aυτό πρέπει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το παραδεχθούν με ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες. Μια τέτοια παραδοχή δεν μειώνει την αξία της προσπάθειας που έγινε ως τώρα. Ίσως μάλιστα να κινήσει το ενδιαφέρον των πολιτών για τη Στρατηγική της Λισσαβώνας, ενδιαφέρον που ως σήμερα είναι ανύπαρκτο.
Οι περισσότερες αναλύσεις συμφωνούν ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι η γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία μαζί με ορισμένες άλλες αγκυλώσεις των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι αυτή που κάνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κατευθύνουν εκτός Ευρώπης τις επενδύσεις τους σε έρευνα και καινοτομία. Την ίδια ώρα που οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία εντός ΕΕ είναι κάτω από τους στόχους της Λισσαβώνας.
Ο κ.Βολουδάκης απηύθυνε ερώτηση προς τον παριστάμενο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Μπαρόζο, σχετικά με το αν προτίθεται η Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα για τα νησιά. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής :

Μέρος της Στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι και η ονομαζόμενη «εδαφική συνοχή». Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, η αποτυχία της στρατηγικής είναι εμφανής : στην αναπτυξιακή ανισότητα που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ των ηπειρωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Η κατάσταση επιδεινώνεται για τα νησιά λόγω της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου μεταφορικού κόστους. Επιδεινώνεται ακόμα καθώς εισάγουν μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών τους σε τρόφιμα και πρώτες ύλες από ότι οι ηπειρωτικές περιοχές, οπότε υφίστανται και τις συνέπειες της δραματικής αυξήσεως των τιμών των δημητριακών, των μετάλλων, κλπ. Ο σχεδιασμός της πολιτικής για τα νησιά πρέπει να λάβει υπ’όψιν και τον παράγοντα αυτό και να συμπεριλάβει σχετικά πρόσθετα μέτρα, ιδίως μέτρα που δεν θα προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά, όπως π.χ. φορολιγικές ελαφρύνσεις, πρόσθετα επενδυτικά κίνητρα κλπ.

Στην απάντησή του ο κ.Μπαρόζο ανέφερε ότι τα νησιά ενισχύονται μέσω των πολιτικών συνοχής που ως το 2013 είναι αποφασισμένη. (Προφανώς εννοώντας ότι πρόσθετα μέτρα δεν προβλέπονται προς το παρόν από την ΕΕ.). Προέτρεψε όμως σε διάλογο για νέα μέτρα στήριξης των νησιών για την περίοδο μετά το 2013.