Απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ερώτηση του Μανούσου Βολουδάκη σχετικά με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα

6 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Το μέλλον της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα και η ατμοσφαιρική ρύπανση στα Χανιά. Απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ερώτηση του βουλευτή Μανούσου Βολουδάκη σχετικά με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα

Ο Μανούσος Βολουδάκης είχε υποβάλλει στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα . Συγκεκριμένα, ο κ. Βολουδάκης ανέφερε στην ερώτησή του ότι στην πρόσφατη παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΗ ως το 2020 δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Ξυλοκαμάρας και ζητούσε να λάβει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα σχετικά με το σχεδιασμό της ΔΕΗ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων από τη λειτουργία του εργοστασίου.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.Φώλιας διεβίβασε στον κ.Βολουδάκη τα σχετικά στοιχεία από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προβάλλει κυρίως την άποψη ότι με την ένταξη της Ξυλοκαμάρας στο σχεδιαζόμενο δίκτυο του φυσικού αερίου το 2012, τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα λυθούν. Η εταιρεία ισχυρίζεται επιπλέον ότι καθώς το εργοστάσιο λειτουργεί με ντήζελ, δεν είναι ιδιαίτερα ρυπογόνο. Προσθέτει μάλιστα ότι ακόμα και οι τρεις παλαιότερες μηχανές του εργοστασίου δουλεύουν μόνο στην περίοδο αιχμής, και άρα δεν πρέπει και αυτές να προκαλούν ανησυχία. Παραθέτει η εταιρεία και τα στοιχεία των ρύπων που ζητήθηκαν.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού επισυνάπτεται.
Σχετικά με το ζήτημα της Ξυλοκαμάρας, και ειδικότερα σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία η ΔΕΗ προβάλλει, ο Μανούσος Βολουδάκης δηλώνει τα εξής :
Πρώτον: Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε στα Χανιά να μην υπάρξει καμμιά πρόνοια για τον άμεσο περιορισμό της ολοφάνερης ρύπανσης του αέρα από το εργοστάσιο της Ξυλοκαμάρας. Ούτε μπορούμε να αφήσουμε το ζήτημα να λυθεί με τη σχεδιαζόμενη – και ευπρόσδεκτη – έλευση του φυσικού αερίου στην Κρήτη.
Δεύτερον : Η ΔΕΗ παρουσιάζει τα στοιχεία των ρύπων με τρόπο που οδηγεί σε στρεβλά ή και παραπλανητικά συμπεράσματα τον αναγνώστη. Παρουσιάζει τις τρεις παλαιές και ρυπογόνες μηχανές να συμμετέχουν ελάχιστα στη συνολική παραγωγή ρύπων. Αν διάβαζε κανείς επιπόλαια τα στοιχεία θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι πρέπει να κλείσουν οι καινούριες και να δουλεύουν μόνο οι παλιές μηχανές ! Κι αυτό γιατί η ΔΕΗ δεν αναφέρει πόσες ώρες δούλεψαν οι μηχανές αυτές. Οι μηχανές δουλεύουν λίγες ώρες (σαν εφεδρικές), αλλά στις ώρες αυτές παράγουν τεράστια αναλογικά ποσότητα ρύπων. Και μάλιστα την θερινή περίοδο που ο νομός μας έχει και πολλούς επισκέπτες. Οι τρεις παλαιότερες μηχανές στις ώρες που δουλεύουν παράγουν σχετικά λίγη ενέργεια και τεράστια ποσότητα ρύπων !
Τρίτον : Πρέπει άμεσα οι φορείς των Χανίων να καταλήξουμε σε κοινή θέση σχετικά με την Ξυλοκαμάρα. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε απόσυρση των τριών ρυπογόνων μηχανών χωρίς ταυτόχρονη αντικατάσταση τους από άλλες μηχανές στην Ξυλοκαμάρα, και πριν το χρονοδιάγραμμα του 2012 που η ΔΕΗ προβάλλει. Η συνολική απώλεια ισχύος για το σύστημα της Κρήτης (62 MW) είναι σχετικά μικρή, και μπορεί να υποκατασταθεί είτε από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε από προσθήκη νέας και λιγότερο ρυπογόνου μηχανής σε άλλο εργοστάσιο – όχι στην Ξυλοκαμάρα, η οποία παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας στην Κρήτη, δίπλα σε μεγάλο αστικό κέντρο. Παράλληλα πρέπει να συμπεριληφθεί στο χωροταξικό του νομού πρόνοια για μετεγκατάσταση του εργοστασίου σε βάθος χρόνου, σε τόπο που θα υποδείξει σχετική μελέτη την οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναθέσει.