Απόφαση Νομάρχη Χανίων Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία σφαγείου στο Δήμο Φρε

Aθήνα , 25 / 06 / 08

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Θέμα : Απόφαση Νομάρχη Χανίων Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία σφαγείου στο Δήμο Φρε

Με την απόφασή του της 29/02/08 με αρ. Πρωτ. 15823/07, ο Νομάρχης Χανίων εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού σφαγείου σε περιοχή του Δήμου Φρε. Το σφαγείο σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ανάμεσα και πολύ κοντά σε δυο ορεινές πηγές και στα αντίστοιχά τους ρυάκια. Ο Δήμος Φρε προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής του Νομάρχη στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, η προσφυγή του όμως απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη.
Επί της ουσίας όμως το πρόβλημα παραμένει: Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους υποβαθμίζεται, και ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής κινδυνεύει. Η εγκριτική απόφαση περιγράφει μια περίπλοκη διαδικασία διάθεσης των αποβλήτων, στερεών και υγρών, της οποίας η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί. Επιπλέον προβλέπεται από την απόφαση η διάθεση μέρους των αποβλήτων στη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Χανίων, η οποία προφανώς είναι σχεδιασμένη για να επεξεργάζεται αστικά λύματα και όχι απόβλητα σφαγείων.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

– Επιτρέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία η ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας ανάμεσα σε πηγές και ρυάκια;
– Έχει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων το δικαίωμα από το νόμο και τον κανονισμό της να δέχεται απόβλητα σφαγείων στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης ;
– Το γεγονός ότι η προσφυγή του Δήμου Φρε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθιστά υποχρεωτική την απόρριψή της ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης