Παράνομα ιδιωτικά φράγματα σε ποταμό στη Γεωργιούπολη

Aθήνα , 25 / 06 / 08

Ερώτηση προς τους Υπουργούς :

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων
Οικονομίας και Οικονομικών
Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα : Παράνομα ιδιωτικά φράγματα σε ποταμό στη Γεωργιούπολη Χανίων

Στον Περαστικό ποταμό του Δήμου Γεωργιουπόλεως Χανίων, άγνωστοι «έχτισαν» μικρό φράγμα με σκοπό την εκτροπή του ποταμού. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησαν τον ποταμό, διαπίστωσαν την παρανομία και προέβησαν σε μηνύσεις. Παρ’όλα αυτά, το φράγμα παραμένει και διαταράσσει τη φυσική ισορροπία της περιοχής . Δεδομένης της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων διαφόρων υπηρεσιών για το θέμα (Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α.Χανίων, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Λιμενικό Σώμα) ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί : Ποιά υπηρεσία έχει την υποχρέωση να καταστρέψει το φράγμα ώστε να μην εμποδίζεται η φυσική ροή του ποταμού ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης