Περιβαλλοντικά προβλήματα Νομού Χανίων, (Σφαγείο Φρε, λατομείο στο Φαράγγι Καντάνου, Περαστικό Ποταμό)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25/06/08

ΘΕΜΑ : Eρωτήσεις Βολουδάκη για περιβαλλοντικά ζητήματα του νομού Χανίων
Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τρεις ερωτήσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα του νομού. Συγκεκριμένα απευθύνθηκε στους συναρμόδιους υπουργούς για τα εξής ζητήματα:
– Για το σχεδιαζόμενο σφαγείο στο Φρε. Με την ερώτησή του ζητά να ελεγχθεί η νομιμότητα των περιβαλλοντικών όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διαθέτει πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα.
– Για το λατομείο στο Φαράγγι της Καντάνου. Ο Βουλευτής ζητά να επιβληθούν οι όροι της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία το λατομείο περιορίζεται στα αρχικά 59 στρέμματα της άδειάς του. Με την ίδια απόφαση, αλλά και με έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων, το λατομείο καλείται να αποκαταστήσει τις περιβαλλοντικές ζημιές που έχει προξενήσει στις αναδασωτέες περιοχές στις οποίες αυθαιρέτως είχε επεκταθεί. Η αποκατάσταση αυτή δεν έχει ακόμα συντελεσθεί.
– Για τον Περαστικό ποταμό της Γεωργιούπολης, στον οποίο έχει κατασκευασθεί από αγνώστους μικρό φράγμα με σκοπό να εκτραπεί η φυσική ροή του.
Σημειώνεται ότι οι τρεις ερωτήσεις, παρά το ότι αφορούν όλες περιβαλλοντικά ζητήματα του νομού Χανίων, κατατίθενται η κάθε μια χωριστά γιατί αφορούν διαφορετικούς συνδυασμούς συναρμοδίων σε κάθε περίπτωση Υπουργείων. Συνολικά πέντε διαφορετικά Υπουργεία έχουν αρμοδιότητα για τα τρία απλά ζητήματα που τίθενται με τις προαναφερθείσες ερωτήσεις ! Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χώρα μας, πολυπλοκότητα που δυσχεραίνει την προστασία του περιβάλλοντος στην πράξη.

Eπισυνάπτονται οι ερωτήσεις.