ΘΕΜΑ : Απαντήσεις αρμοδίων Υπουργών στην ερώτηση Βολουδάκη για τον κόμβο Καλυβών

Οι συναρμόδιοι Υπουργοί (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης) απάντησαν στην πρόσφατη ερώτηση του
Βουλευτού Χανίων της Ν.Δ. Μανούσου Βολουδάκη σχετικά με την καθυστέρηση των απαλλοτριώσεων ενός από τους κλάδους του κόμβου
Καλυβών στο ΒΟΑΚ. Από τις απαντήσεις προκύπτει κατ’αρχήν ότι πράγματι, μέρος των απαλλοτριώσεων του κλάδου από Ρέθυμνο προς Καλύβες δεν προχώρησαν. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει και σχετική καθυστέρηση στην υλοποίηση του τμήματος αυτού του έργου. Έχει ορισθεί δικάσιμος στο Εφετείο για τον καθορισμό τιμών και στις υπόλοιπες ιδιοκτησίες στις 21/10/08 (μετά από δυο αναβολές). Αφού ορισθούν οι τιμές αυτές, θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και για το τμήμα αυτό του κόμβου, το οποίο είναι και το πιο κρίσιμο από πλευράς ασφαλείας. Προκύπτει επίσης από τις απαντήσεις, αλλά και από άλλα σχετικά έγγραφα, ότι υπήρξε – το λιγότερο – δυσκολία συνεννόησης μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Η δυσκολία αυτή συνεννόησης, γνωστό φαινόμενο παθογένειας της ελληνικής γραφειοκρατίας, οδηγεί σε δυσκολία υλοποίησης των έργων. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ όσον αφορά την κατασκευή του κόμβου), θα πρέπει στο εξής να εξασφαλίσουν ότι τα πράγματα θα επιταχυνθούν έτσι ώστε να κερδηθεί χρόνος και να κατασκευασθούν ταυτόχρονα και παράλληλα οι τέσσερις κλάδοι. Το έργο αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια, και ο κάθε αρμόδιος θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για την όποια καθυστέρηση. Eπισυνάπτονται οι απαντήσεις των Υπουργών.