Ερώτηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το ελαιόλαδο

Aθήνα, 25 /09 / 08
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Aνάπτυξης

Θέμα: Προέλευση Ελαιολάδου : Επιτακτική ανάγκη άμεσης αντίδρασης της ελληνικής κυβέρνησης σε πρόταση κανονισμού της Ε.Ε

Στα πλαίσια της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται πρόταση κανονισμού σχετικά με το ελαιόλαδο, η οποία συμπεριλαμβάνει απαράδεκτες ρυθμίσεις. Η πρόταση αυτή, αν τελικά εγκριθεί, θα επιτρέπει τη δυνατότητα εμπορίας μέσα στην Ε.Ε. προϊόντων από ανάμιξη ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια. Θα επιβάλλει ακόμα να αναγράφονται στις ετικέττες του ελαιολάδου μόνο πολύ γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή του. Συγκεκριμένα, στη σήμανση θα αναφέρεται μια από τις εξής κατηγορίες :

– Ελαιόλαδο από κοινοτικές ελιές
– Ελαιόλαδο από μη κοινοτικές ελιές
– Ελαιόλαδο από μίγμα κοινοτικών και μη κοινοτικών ελιών.

Αν εγκριθεί τέτοιος κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ακυρώσει την προσπάθεια ανάδειξης του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου την οποία καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς το προϊόν θα έχει πλέον συγκεχυμένη ταυτότητα. Θα δυσχεράνει ακόμα την προσπάθεια ελέγχου της νοθείας στο ελαιόλαδο.
Σημειώνεται ότι από ελληνικής πλευράς έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες προσπάθειες προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν προς την οποία κινείται η πρόταση κανονισμού της Ε.Ε. Πρόσφατο παράδειγμα : Στις 8 Μαίου του 2008, ο υπογράφων κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης αναφορά (στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου), με την οποία μεταξύ των άλλων ζητούσε έκδοση αγορανομικής διάταξης για την υποχρεωτική αναγραφή στις ετικέττες του ελαιολάδου όχι μόνο της προέλευσης του τελικού προϊόντος, αλλά και της προέλευσης του ελαιοκάρπου. Λίγο αργότερα, στις 6 Αυγούστου του 2008, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ.αρ. 317384 (των συναρμοδίων Υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών), με την οποία επιβάλλεται η αναγραφή του τόπου της καλλιέργειας της ελιάς στην ετικέττα του ελαιολάδου. Η απόφαση αυτή ευνοεί τόσο τους ελαιοπαραγωγούς, καθώς δίνει ταυτότητα στο προϊόν του κόπου τους, όσο και τους καταναλωτές, στους οποίους δίνει περισσότερη πληροφορία για το προϊόν. Και τις δυο πλευρές, καταναλωτές και ελαιοπαραγωγούς, τους ευνοεί επιπλέον γιατί δυσχεραίνει τη νοθεία καθώς οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κρατάνε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους, άρα διευκολύνεται η διασταύρωσή τους και διαπίστωση τυχόν παρανομιών.
Πριν προλάβει να υλοποιηθεί στην πράξη η θετική ρύθμιση από πλευράς ελληνικής πολιτείας, έρχεται η προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού της Ε.Ε., η οποία την ακυρώνει στην ουσία. Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί έχουν ισχύ νόμου σε όλα τα κράτη – μέλη και υπερισχύουν της εθνικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιδράσει άμεσα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, και να εξασφαλίσει προς την κατεύθυνση αυτή τη συνεργασία όλων των ελαιοπαραγωγών χωρών. Η πρόταση κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί και να επιβάλλει την αναγραφή συγκεκριμένης χώρας, και ει δυνατόν περιφέρειας προέλευσης τόσο του ελαιολάδου όσο και του ελαιοκάρπου. Πρέπει επίσης να αποτραπεί η δυνατότητα ανάμιξης ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια την οποία προβλέπει η πρόταση κανονισμού, καθώς αυτή θα καταλήξει στη χειρότερη δυνατή σύγχυση ως προς το ίδιο το προϊόν, σε μια εποχή που ζητούμενο είναι η ανάδειξη και προώθηση του ελαιολάδου, ιδίως σε αγορές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό.

Ερωτώνται οι Υπουργοί :

– Τί ακριβώς προτίθενται να πράξουν ώστε να μην εγκριθεί τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση κανονισμού που ακυρώνει πρόσφατη ελληνική νομοθεσία και δημιουργεί σύγχυση σχετικά με την προέλευση, αλλά και την ίδια τη σύσταση του ελαιολάδου ;
– Πώς μπορεί να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των ελαιοπαραγωγικών χωρών, προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ως προϊόντος υψηλής ποιότητας, με συγκεκριμένη ταυτότητα και προέλευση;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης