Τροπολογία για το Μ.Α.Ι.Χ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις».

Εισηγητική Έκθεση

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού ακαδημαϊκού οργανισμού. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί με την υπ΄αριθμόν 112/2007 απόφασή του ότι το CIHEAM/M.A.I.X. είναι Διεθνής Οργανισμός που ασκεί δημόσια εξουσία στον τομέα της παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης ικανοποιώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους ιδρύθηκε. Παρέχει αποκλειστικά μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου, σε φοιτητές από όλο τον κόσμο στις εγκαταστάσεις του στα Χανιά. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ισπανία και η Γαλλία, αναγνωρίζουν τους τίτλους αυτούς ως ισότιμους με αυτούς των Πανεπιστημίων τους. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η αναγνώριση και στην Ελλάδα του Μεταπτυχιακού τίτλου του ΜΑΙΧ.

Άρθρο…
Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών “Master ή Master of Science” που χορηγείται από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΓΣ) (International Centre of Advanced Mediterranean Agronomic Studies – CIHEAM) μέσω του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων είναι ισότιμός με τους Ελληνικούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από ιδρύσεώς του.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

O καταθέτων βουλευτής

Μανούσος Γ. Βολουδάκης