Προτάσεις του Μ. Βολουδάκη στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

3 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Προτάσεις Βολουδάκη στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ.Κώστας Μαρκόπουλος, παρουσίασε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τους βασικούς άξονες της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει (ενίσχυση της ποιότητας, αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, βελτίωση της προβολής της χώρας, απλοποίηση διαδικασιών) . Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, ως μέλος της Επιτροπής, επεσήμανε ότι το γενικό πλαίσιο το οποίο ο Υπουργός ορίζει είναι σωστό.Ο Μ.Βολουδάκης έθεσε επιπροσθέτως ορισμένα ζητήματα τα οποία σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα :

– Ως προς τη διαχείριση του ΕΣΠΑ : Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, σε τομείς που ενισχύουν το ποιοτικό προφίλ του τουρισμού, ή / και διαφοροποιούν το διαθέσιμο τουριστικό προϊόν : Για παράδειγμα πρέπει να εκπονηθεί πολιτική ενίσχυσης επενδύσεων σε μαρίνες, αλλά και στον αγροτουρισμό.
– Ως προς τον Αναπτυξιακό νόμο : Σε σχέση με την χρηματοδότηση νέων ξενοδοχείων, το υπουργείο θα πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια κορεσμού περιοχών, με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται σιγουριά στους υποψήφιους επενδυτές σχετικά με την επιλεξιμότητα ή μη της περιοχής τους. Αντίστοιχη τοποθέτηση είχε κάνει ο Μ.Βολουδάκης και κατά την πρόσφατη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί νομοσχεδίου με τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου. Τόνισε μάλιστα ότι τα κριτήρια του κορεσμού δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά σε επίπεδο Νομού ή και ακόμη πιο περιορισμένα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ενώ η Κρήτη γενικά θεωρείται από πολλούς κορεσμένη, υπάρχουν περιοχές (όπως ο Ν.Χανίων) οι οποίες έχουν αναπτυχθεί πολύ λιγότερο από άλλες, και άρα θα πρέπει να μην εξαιρούνται από τις ενισχύσεις.
– Ως προς την απλοποίηση διαδικασιών : Ο Μ.Βολουδάκης ανέφερε στην τοποθέτησή του ότι θα πρέπει σε κάθε πρωτεύουσα τουριστικού νομού να υπάρχει Διεύθυνση ΕΟΤ που να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις βασικές εργασίες τις οποίες χρειάζονται οι τουριστικές επιχειρήσεις (αδειοδοτήσεις, χορηγήσεις σημάτων, κλπ). Ζήτησε να ιδρυθεί στα Χανιά αντίστοιχη Διεύθυνση, καθώς ως σήμερα οι επαγγελματίες του τουρισμού αναγκάζονται να μεταβαίνουν τακτικότατα στο Ηράκλειο για τις υποθέσεις τους τις σχετικές με τον ΕΟΤ.