Επίσκεψη του Μ. Βολουδάκη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ στον Άγιο Ιωάννη και στο Βιολογικό Καθαρισμό

28 Μαρτίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Επίσκεψη Βολουδάκη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Χ. στον Άγιο Ιωάννη και στο Βιολογικό Καθαρισμό.

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μ. Βολουδάκης επισκέφτηκε τη Παρασκευή 27 Μαρτίου τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στον Άγιο Ιωάννη (Δεξαμενή) και τις εγκαταστάσεις της μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο Κουμπελή, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Αντιδήμαρχο Χανίων κ.Μιχ.Ντάλλα, το Γεν.Διευθυντή κ.Δ.Βιριράκη και υπηρεσιακούς παράγοντες για να ενημερωθεί για τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων και για τις ανάγκες σε έργα αναβάθμισης.
Όσον αφορά την ύδρευση, ο Μ.Βολουδάκης ζήτησε να πληροφορηθεί τα σχετικά με την προγραμματιζόμενη ανανέωση, η οποία είναι απαραίτητη για μέρος του δικτύου. (Σημειώνεται ότι πρόσφατα εξασφαλίσθηκε από το Δήμο Χανίων η χρηματοδότηση για τη μελέτη με την οποία το έργο θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.).
Ο Μ.Βολουδάκης τόνισε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία των περιαστικών δήμων για τα ζητήματα της ύδρευσης, στα πρότυπα της συνεργασίας τους για την αποχέτευση. Η κατακερματισμένη διαχείριση από πολλές Δ.Ε.Υ.Α. δημιουργεί ενδεχομένως πρόσθετο κόστος, και επιπλέον δεν διασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα διαχείρισης παντού, καθώς οι περιαστικοί δήμοι δεν έχουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία που ο Δήμος Χανίων έχει αναπτύξει στις δεκαετίες της λειτουργίας της ΔΕΥΑΧ.
Σημαντικό ζήτημα που έθεσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΧ, είναι η μείωση του υδροφόρου ορίζοντα στην Αγιά κατά 70 εκατοστά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώθηκε ότι για να διαπιστωθεί η έκταση του φαινομένου και ο τρόπος αντιμετώπισής του επείγει η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για τη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Κερίτη. Στην λεκάνη αυτή βρίσκονται οι πηγές της Αγιάς και των Μυλωνιανών, από τις οποίες υδρεύεται η πόλη και οι περιαστικοί δήμοι των Χανίων.
Στην επίσκεψη του στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού ο Μ. Βολουδάκης, τόνισε τη σημασία της σωστής λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων για το περιβάλλον και την οικονομία. Τόνισε ακόμη ότι είναι αναγκαία η ένταξη του έργου της επέκτασης της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των Χανίων στο ΕΣΠΑ, ώστε να καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες συνδέσεις για τα επόμενα χρόνια. Δεσμεύθηκε δε να στηρίξει από πλευράς του το αίτημα στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Επισημάνθηκε από πλευράς ΔΕΥΑΧ ότι υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στη νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση της λυματολάσπης. Για το ζήτημα αυτό ο Βουλευτής Χανίων δεσμεύθηκε να διερευνήσει τις προθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, κι αν χρειασθεί να φέρει το θέμα στη Βουλή.
Το απόγευμα ο Μ.Βολουδάκης συναντήθηκε με το Δ.Σ. του Σωματείου των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΧ, με τους οποίους συζήτησε και για εργασιακά τους ζητήματα αλλά και για το μέλλον της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι πρέπει να αναπτυχθεί η διαδημοτική συνεργασία στην ύδρευση και αποχέτευση και να περιορισθεί ο κατακερματισμός της διαχείρισης από πολλούς μικρής εμβέλειας φορείς, άποψη που είναι συναφής με την αντίστοιχη που εξέφρασε νωρίτερα κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΥΑΧ ο Μ.Βολουδάκης. Τόνισαν και αυτοί την ανάγκη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων ανά λεκάνη απορροής. Οι εργαζόμενοι έθεσαν επίσης το γνωστό ζήτημα της ρύθμισης των χρεών της ΔΕΥΑΧ προς το δημόσιο. Από τους εργαζομένους εκφράσθηκαν ορισμένες ανησυχίες σε σχέση με πιθανές αλληλεπικαλύψεις ρόλων μεταξύ ΔΕΥΑΧ και ΟΑΔΥΚ. Ο Μ.Βολουδάκης τόνισε ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συγχύσεως αρμοδιοτήτων ή ανταγωνισμού, αλλά ότι θα παρακολουθηθεί η εφαρμογή του νέου νόμου για τον ΟΑΔΥΚ στην πράξη, κι αν τυχόν προκύψουν ζητήματα, θα εξετασθούν και θα βρεθεί λύση με καλή πίστη, στα πλαίσια και της κοινοτικής νομοθεσίας.