Ομιλία του Μ. Βολουδάκη στη Βουλή για το σχέδιο νόμου που αφορά τις ‘εισπρακτικές εταιρίες’

30/03/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Ομιλία Μ. Βολουδάκη στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά τις «εισπρακτικές εταιρείες».

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης μίλησε σήμερα στη Βουλή ως εισηγητής για το σχέδιο νόμου «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις».

Στην ομιλία του ο βουλευτής τόνισε ότι η απελευθέρωση των αγορών της τελευταίας εικοσαετίας επέφερε ραγδαία επέκταση της καταναλωτικής πίστης, με αποτέλεσμα τα καταναλωτικά δάνεια να φτάσουν από το 5% περίπου του ΑΕΠ το 2000, στο 16% περίπου το 2008, πλησιάζοντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ραγδαία αυτή επέκταση της καταναλωτικής πίστης συνοδεύτηκε από πολλά φαινόμενα αθέμιτων πρακτικών που δημιουργήθηκαν κυρίως, γιατί στην Ελλάδα δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να δέχονται οι πολίτες τηλεφωνήματα από τράπεζες, προκειμένου να πάρουν δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, με αποτέλεσμα πολλοί να υπερχρεωθούν, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους, όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα..

Αποτέλεσμα αυτής της δομής της αγοράς ήταν και το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά περιστατικά επιβολής καταχρηστικών όρων από τράπεζες προς τους πελάτες τους. Περιστατικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κριθεί παράνομα και καταχρηστικά από αποφάσεις δικαστηρίων, ως και από τον Άρειο Πάγο. Η σημερινή κυβέρνηση επέβαλε για πρώτη φορά πρόστιμα στις τράπεζες για αθέμιτες πρακτικές. Επί υπουργίας Σιούφα– Παπαθανασίου και μετά, επιβλήθησαν πρόστιμα που έφτασαν τα 16 εκατομμύρια ευρώ – μετά από το σημερινό πρόστιμο του 1 εκ. ευρώ.

Ο Μ. Βολουδάκης επεσήμανε ότι μέσα σε όλο αυτό το διαμορφωμένο από δεκαετίες δυσμενές για τον καταναλωτή περιβάλλον ήρθε να προστεθεί ένα ακόμα βάρος, οι ονομαζόμενες εισπρακτικές εταιρείες, εταιρείες δηλαδή οι οποίες διεκπεραίωναν εκ μέρους των δανειστών– είτε ήταν τράπεζες είτε ήταν εταιρείες που πουλούσαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με δόσεις – την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών. Ο βουλευτής τόνισε ότι πολλές από τις εταιρείες αυτές κινήθηκαν στα όρια ή και πολύ συχνά έξω από τα όρια της νομιμότητας. Επρόκειτο για επιχειρήσεις οι οποίες συχνά, όπως καταγγέλλουν καταναλωτικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν ως μέσο την ψυχολογική βία και την παραπλάνηση του δανειολήπτη, προσπαθώντας ακόμα και να παρουσιασθούν ως δικαστικοί επιμελητές.

Ο Μ. Βολουδάκης ανέφερε ότι με αυτό το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στην προαναφερόμενη κατάσταση και να προστατεύσει τον καταναλωτή – δανειολήπτη. Οι γενικές αρχές του σχεδίου νόμου είναι ότι οι εταιρείες που μέχρι σήμερα ονομάζονταν εισπρακτικές, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να προβαίνουν σε είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών. Το μόνο που θα μπορούν να κάνουν αυτές οι εταιρείες είναι να ενημερώνουν τον οφειλέτη για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ή να προβαίνουν με τη συναίνεσή του σε διακανονισμό ή ρύθμιση του χρέους. Δεν θα επιτρέπεται όμως ενημέρωση για διακανονισμένο ή καταχρηστικό υπόλοιπο που έχει προκύψει από τα ψιλά γράμματα των συμβάσεων, που έχουν κριθεί από τον Άρειο Πάγο ως καταχρηστικοί όροι.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Μ. Βολουδάκης αναφέρθηκε σε μερικές από τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, όπως να υποχρεούνται οι επιχειρήσεις αυτές κατά την εκτέλεση των εργασιών τους να καλούν από τηλέφωνο με εμφανή τον αριθμό κλήσης, να δηλώνουν την ταυτότητά τους, να παρέχουν πλήρη στοιχεία για τις χρεώσεις, να μην επιτρέπονται εργασίες αποκλειστικών δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών, όπως έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγια κλπ, να σέβονται το απόρρητο και τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και να επιτρέπεται η καταγραφή των συνδιαλέξεων όταν γίνεται διακανονισμός.

Ο Μανούσος Βολουδάκης στην εισήγησή του πρότεινε μια τροποποίηση του σχεδίου νόμου προς την κατεύθυνση της αποτροπής των φαινομένων χρησιμοποίησης αθέμιτων η καταχρηστικών πρακτικών από τους δανειστές. Πρότεινε συγκεκριμένα να απαγορευτεί ρητώς η εκχώρηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από το δανειστή προς τρίτους. Το σκεπτικό της πρότασης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει κανένα «παράθυρο» στο νόμο, το οποίο θα επιτρέπει την επανάληψη των ίδιων αρνητικών φαινομένων που προαναφέρθηκαν με άλλο τρόπο.