Παρέμβαση του Μ. Βολουδάκη στην Ευρωβουλή για την προστασία του καταναλωτή

03 Απριλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παρέμβαση Μ. Bολουδάκη στην Ευρωβουλή για την προστασία του καταναλωτή

O Bουλευτής Xανίων της NΔ Mανούσος Bολουδάκης, εκπροσώπησε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Bουλής στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου – Αντιπροσωπειών Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. H συνεδρίαση είχε συγκεκριμένα αντικείμενο την εξέταση της νέας πρότασης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του καταναλωτή, με την οποία επιχειρείται η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου κανόνων σε όλη την E.E. στον τομέα αυτό.
Στην τοποθέτηση του ο M. Bολουδάκης ανέφερε ότι πράγματι απαιτείται αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς το σημερινό θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σύνθετο, με τέσσερις κοινοτικές οδηγίες εν ισχύ, και πάμπολλες συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους διατάξεις στις εθνικές νομοθεσίες.
O Xανιώτης Bουλευτής εξέφρασε όμως αντιρρήσεις τόσο για ορισμένα σημεία της πρότασης οδηγίας όσο και για το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας προωθείται με τη διαδικασία της <πλήρους εναρμόνισης>, που σημαίνει ότι αν υιοθετηθεί δεν θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν σε ισχύ διατάξεις εθνικής νομοθεσίας αυστηρότερες από αυτές της οδηγίας. Και αυτό μάλιστα ενώ η πρόταση οδηγίας φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, παρά στην προστασία του καταναλωτή καθ’ εαυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αναθεωρήθηκε το 2007(Ν.3587/2007), είναι πολύ αυστηρότερη με τις επιχειρήσεις από ότι η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής.
Για παράδειγμα, αρκετές από τις εμπορικές πρακτικές, οι οποίες από τον ελληνικό νόμο χαρακτηρίζονται καταχρηστικές και απαγορεύονται, δεν περιλαμβάνονται στη λίστα αυτών που ρητά και κατηγορηματικά χαρακτηρίζει καταχρηστικές η πρόταση οδηγίας.
Ο Χανιώτης Βουλευτής ανέφερε στην τοποθέτησή του, ότι κατανοεί και δέχεται την ανάγκη διευκόλυνσης του διασυνοριακού εμπορίου, ιδίως μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, τόνισε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εξ’ αυτού του λόγου να οδηγηθούμε σε περιορισμό του επιπέδου προστασίας του καταναλωτή στην Ευρώπη. Ανάλογες αντιρρήσεις για την πρόταση οδηγίας εξέφρασαν Βουλευτές και Ευρωβουλευτές από αρκετές χώρες και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.
Ο Μ. Βολουδάκης έχει ήδη ζητήσει από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Έλσα Παπαδημητρίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Γ. Σαλαγκούδη τη σύγκλιση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για να γνωμοδοτήσει πάνω στην πρόταση οδηγίας.