Συμμετοχή του Μ. Βολουδάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σφακίων

06/04/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Συμμετοχή Βολουδάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων

Ο Βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, συμμετείχε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων στις 03/04/09. Το σημαντικότερο θέμα της ατζέντας ήταν το ζήτημα της ένταξης των εγγειοβελτιωτικών έργων του Δήμου Σφακίων στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Δήμαρχος Σφακίων κ. Λύκος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόταση της Νομαρχίας προς το Υπουργείο, δεν συμπεριλαμβάνει έργα για τα Σφακιά. Σημείωσε παράλληλα ότι κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία λιμνοδεξαμενών στα οροπέδια του Δήμου για την άρδευση και την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας. Ο Μ.Βολουδάκης συμφώνησε ότι τα έργα αυτά είναι πράγματι απαραίτητα, και ότι η πρόταση της Νομαρχίας έχει πράγματι ελλείψεις, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει έργα για τα Σφακιά, αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος των επαρχιών Αποκορώνου και Σελίνου. Υπενθύμισε ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ύστερα από παρέμβασή του προσετέθη στην πρόταση ότι πρόκειται για μια ενδεικτική προσέγγιση και όχι για την τελική πρόταση του Νομού, η οποία βεβαίως προϋποθέτει διαβούλευση με τους Δήμους. Το ζήτημα εξετάζεται και από την ΤΕΔΚ, ο δε Μ.Βολουδάκης τόνισε ότι θα ενισχύσει στο μέτρο των δυνάμεών του την προσπάθεια, ώστε τα έργα που θα προωθηθούν να έχουν όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη γεωγραφικά κατανομή μέσα στο νομό.
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ακόμα δυο θέματα με τα οποία έχει ειδικότερα ασχοληθεί ο Μ.Βολουδάκης: Το πρώτο αφορά την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο της ΤΕΔΚ για τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα στην ενδοχώρα του νομού (ασύρματο δωρεάν internet). Με την πρόσθετη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών καθιστάτε δυνατόν να καλυφθεί ο Δήμος Σφακίων και η Κοινότητα της Ασή Γωνιάς, περιοχές που δεν προβλέπονταν από την αρχική μελέτη.
Το δεύτερο αφορά το έργο της αναβάθμισης του γηπέδου στο Φραγκοκάστελο με τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων και φυσικού χλοοτάπητα. Διασφαλίστηκε και για το έργο αυτό χρηματοδότηση, οπότε πρόκειται άμεσα να κινηθούν διαδικασίες υλοποίησής του. Συζητήθηκαν αρκετά ακόμα θέματα του Δήμου Σφακίων για τα οποία ο Μ.Βολουδάκης ανέφερε ότι όπως είναι αυτονόητο θα συνδράμει στο μέτρο των δυνάμεών του για τη προώθησή τους.