Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση και προσωπικά θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στο ΕΠΑΝ, σε συνέχεια της δουλειάς που έγινε επί της υπουργίας των προκατόχων σας. Να αναφέρω τοπική εμπειρία, στα Χανιά έχουμε ένα έργο δημιουργίας ενός εργαστηρίου ανάλυσης ελαιολάδου, το οποίο έχει ενταχθεί από το 2006, από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο ΕΠΑΝ και ήταν καθοριστική η συμβολή όλων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, όπως και του παρισταμένου Ειδικού Γραμματέα, ώστε να έχουμε φτάσει ως τώρα στην τελική υλοποίηση, λύνοντας πολλές φορές και τοπικά προβλήματα. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Έχω δύο ερωτήσεις σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες δράσεις. Το ένα ζήτημα αφορά το γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό, ειδικότερα σε σχέση με την Κρήτη.
Γνωρίζουμε ότι στο σχεδιασμό της ΔΕΗ υπάρχει σύνδεση της Κρήτης με το δίκτυο του φυσικού αερίου μέσω της δημιουργίας ενός τερματικού σταθμού στα όρια των νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΗ στην Κρήτη πληροφορηθήκαμε ότι ο σχεδιασμός αυτός μετατίθεται εν μέρει χρονικά – ήταν για το 2012, πληροφορούμαστε ότι πλέον είναι για το 2014. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα κολοσσιαίο έργο, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να μας πείτε εάν εντάσσεται στο σχεδιασμό σας. Δεν το βλέπω στις προγραμματιζόμενες δράσεις. Εύλογο είναι να μην το έχετε μέσα στο 2009, παρόλα αυτά θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός και αν υπάρχει για την ενίσχυση του έργου αυτού από το ΕΠΑΝ.
Η δεύτερη ερώτηση αφορά αυτή την αρχή που θέσατε, με την οποία θα συμφωνήσω και θα την επαινέσω: της προσπάθειας της σύνδεσης των ερευνητικών κέντρων με την πραγματική οικονομία, με τους φορείς της αγοράς. Στα Χανιά κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, δημιουργήθηκε πρόσφατα μια κοινοπραξία των ερευνητικών ιδρυμάτων – του Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Υποτροπικών, του ΤΕΙ και με την συμμετοχή της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.
Μια κοινοπραξία που έχει ακριβώς στόχο τη συνεργασία ερευνητικών φορέων με την τοπική αγορά, για να παράγεται και να αξιοποιείται καινοτομία, με έμφαση στις τοπικές ανάγκες.
Η έναρξη της κοινοπραξίας χρηματοδοτείται, κατ’ αρχήν, από τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο κατά το ήμισυ και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Στα Χανιά δεν δόθηκε πόλος καινοτομίας, όταν έγιναν οι κατανομές και οι προκηρύξεις, όμως παρόλα αυτά υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό πραγματικής καινοτομίας και μάλιστα, επαναλαμβάνω με έμφαση, στην τοπική παραγωγή, κάτι που πιστεύω ότι δεν συμβαίνει αλλού στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, προτίθεσθε επί της αρχής να εντάξετε τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας ερευνητικής κοινοπραξίας, που είναι απολύτως μέσα στις αρχές που προαναφέρατε, η οποία όμως δεν είχε την τύχη να αποτελέσει, τότε που μοιράζονταν οι πόλοι καινοτομίας, έναν πόλο καινοτομίας; Σας ευχαριστώ.