Δήλωση για την εκλογή Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε τον έβδομο από την ίδρυσή της Πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά, με μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία που έδωσε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Η πλατιά συμμετοχή των πολιτών, ενισχύει την παράταξή μας, και μας επιβάλλει να ανασυνταχθούμε άμεσα για να ασκήσουμε αποτελεσματικά το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μας δίνει ακόμα τη δυνατότητα, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που γράφτηκαν στο κόμμα, να δημιουργήσουμε κομματική οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία, σύγχρονη και συμμετοχική. Η Νέα Δημοκρατία προχωρά ενωμένη σήμερα και στο μέλλον, με θεματοφύλακα της ενότητας τη βάση της.

Μανούσος Γ. Βολουδάκης