Γραμματέας Νέας Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας

Με απόφαση του Προέδρου της Ν.Δ., στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των Γραμματειών του κόμματος, ο Μανούσος Βολουδάκης ορίστηκε Γραμματέας Νέας Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας. Με την ιδιότητα αυτή, ο Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση του Διαγραμματειακού Συντονιστικού Οργάνου της Ν.Δ. που συνεδρίασε στα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ. υπό την προεδρεία του Αντώνη Σαμαρά. Κεντρικοί κοινοί στόχοι όλων των Γραμματειών, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, είναι η ανανέωση του κόμματος, η υλοποίηση του ανοίγματος στην κοινωνία, και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών. Η Γραμματεία Νέας Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ο Χανιώτης τέως βουλευτής, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην πολιτική δράση του κόμματος, με έμφαση στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας. Η Γραμματεία θα συμβάλλει παράλληλα στην επεξεργασία και προβολή των θέσεων του κόμματος στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας, μέσα από διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους ασχολούμενους με το αντικείμενο φορείς, τόσο από τον καθαρά ακαδημαϊκό ερευνητικό χώρο, όσο και από το χώρο της εφαρμοσμένης έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας.