Ομιλία στο Συνέδριο του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής

Ο Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης, στις 03/05/2010 μίλησε κατά την έναρξη του Συνεδρίου του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου του κόμματος κ. Αντώνη Σαμαρά.

Ο Μανούσος Βολουδάκης ανέφερε ότι ο τομέας της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι από αυτούς που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις προοπτικές εξόδου από την οικονομική κρίση. Οι νέες τεχνολογίες, δημιουργούν προϋποθέσεις για υψηλότερης ποιότητας δημοκρατία, με συμμετοχή των πολιτών και αυξημένες δυνατότητες ελέγχου της εξουσίας. Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέξουν, και αφορούν μεταξύ των άλλων και κυβερνητικές πολιτικές. Η κυβέρνηση καθυστερεί σημαντικά ακόμα και στη διευκρίνιση των προθέσεών της για κρίσιμα ζητήματα του τομέα. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθυστερεί ακόμα στην απορρόφηση διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας.

Η σημερινή κατάσταση της χώρας στους βασικούς δείκτες ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Μέχρι πρόσφατα, η Ελλάδα βρίσκονταν πίσω από τους περισσότερους εταίρους της στην Ε.Ε. σε όλους τους κρίσιμους δείκτες της ψηφιακής κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα μας να παρουσιάζει μια μικτή εικόνα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μια εικόνα που δεν προσφέρεται για απλουστευτικούς αφορισμούς, αλλά χρειάζεται ανάλυση για να οδηγήσει σε συμπεράσματα σε σχέση με την ακολουθητέα πολιτική.

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας : το 2005, μόνο 1% των νοικοκυριών είχαν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 23%. Στο τέλος του 2008, το αντίστοιχο μέγεθος για την Ελλάδα ήταν 23%, ενώ στην Ε.Ε. 49%. Η πρόοδος στο δείκτη αυτό ήταν ραγδαία, έστω κι αν υπάρχει ακόμη υστέρηση.

• Ο αντίστοιχοι δείκτες για τις επιχειρήσεις δείχνουν ότι στο αντίστοιχο διάστημα, οι ελληνικές επιχειρήσεις κάλυψαν το χάσμα που τις χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους βασικούς δείκτες. Είναι βέβαιο ότι η πλήρης απορρόφηση του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έπαιξε ένα ρόλο στην πρόοδο αυτή.

• Από την άλλη μεριά : Η χώρα κάλυψε τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος του ψηφιακού χάσματος που τη χώριζε με το μέσο όρο της Ε.Ε., όμως στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει ένα εξίσου σημαντικό ψηφιακό χάσμα, το οποίο είναι απαράδεκτο σε μια σύγχρονη δημοκρατία με ισόρροπη ανάπτυξη : το χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια: Σχεδόν 50% των πολιτών στα αστικά κέντρα, έναντι 21% στις αγροτικές περιοχές.

Οι βασικοί στόχοι της Νέας Δημοκρατίας

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, όπως ονομάζεται συνοπτικά η στρατηγική που αφορά τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θεμελιώνεται σε τρεις βασικούς στόχους :

• Γρήγορο και ασφαλές διαδίκτυο διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, όπου και αν κατοικούν και εργάζονται.

• Ουσιαστική ηλεκτρονική δημοκρατία, με συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, δυνατότητα ελέγχου της εξουσίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και παροχή του ευρύτερου δυνατού πακέτου ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη.

• Ενίσχυση των επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα

Σημεία κριτικής της κυβερνητικής πολιτικής.

• Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 2 δις ευρώ, βασικό εργαλείο της πολιτείας για τη χρηματοδότηση έργων πληροφορικής παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Έχει τη χαμηλότερη απορρόφηση από το σύνολο του ΕΣΠΑ, ενώ το τελευταίο επτάμηνο δεν εντάχθηκε σε αυτό ούτε ένα νέο έργο. (Ορισμένα έργα που εντάχθηκαν προ ημερών είναι έργα που αξιολογήθηκαν εγκρίθηκαν μετά από προκηρύξεις της προηγούμενης κυβέρνησης). Παρά το γεγονός αυτό, η κυβέρνηση προχώρησε σε «δημόσια διαβούλευση» για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», προκαλώντας πρόσθετη καθυστέρηση για ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει καταρτισθεί, εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορεί στις βασικές του κατευθύνσεις να αλλάξει.

• Στην ήδη δυσκίνητη ελληνική κρατική μηχανή, προστίθενται κι άλλα στρώματα λήψης αποφάσεων : ειδικές επιτροπές με οριζόντιες αρμοδιότητες, ειδικοί σύμβουλοι στο Γραφείο Πρωθυπουργού, κλπ. Πέραν της καθυστέρησης που είναι επόμενο να επιφέρουν τέτοιου είδους σχήματα, καθιστούν δυσχερέστερο τον έλεγχο των αποφάσεων της εξουσίας και περιορίζουν τη διαφάνεια.

• Νομοθετικές πρωτοβουλίες : Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει καμμιά νομοθετική πρωτοβουλία για τα ζητήματα δικτύων νεώτερης γενιάς, είτε οπτικής ίνας είτε ασύρματα ευρυζωνικά. Το ίδιο και για τη διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων, που αφορά την ψηφιακή τηλεόραση, το ασύρματο ευρυζωνικό διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία. Ως αντιπολίτευση, η παράταξη που σήμερα κυβερνά ισχυρίσθηκε ότι έχει εναλλακτικές προτάσεις για τα ζητήματα αυτά . Επτά μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, όχι μόνο δεν έχει παρουσιάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, αλλά ούτε καν κάποιες βασικές θέσεις.

Αρχή διαβούλευσης Ν.Δ. για νέες θέσεις

Η Νέα Δημοκρατία, μελετά το τοπίο που διαμορφώνεται στον τομέα των νέων τεχνολογιών και βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων θέσεων. Στις 7 και 8 Μαίου στην Πάτρα διοργανώνεται η Συνδιάσκεψη της Νέας Δημοκρατίας για τις Νέες Τεχνολογίες, την Έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για μια αρχή διαβούλευσης με την αγορά, τους ακαδημαϊκούς φορείς, την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία ξεκινά χωρίς προκατασκευασμένες αντιλήψεις και χωρίς δεσμεύσεις να διαμορφώσει μαζί με την κοινωνία μια ψηφιακή στρατηγική η οποία θα δημιουργήσει τις βάσεις για να καλύψει η πατρίδα μας το χάσμα που τη χωρίζει από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες, αλλά και θα συνεισφέρει στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση.