Δήλωση του Γραμματέα Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Ν.Δ. κ. Μ. Βολουδάκη σχετικά με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης»

Ο Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανούσος Βολουδάκης, σχετικά με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μέσα στη θερινή ραστώνη, η κυβέρνηση ξεκίνησε υποτιθέμενη διαβούλευση για διαγωνισμούς πληροφορικής στις 2 Αυγούστου, με ημερομηνία λήξης 4 Αυγούστου ! Η πρόθεση είναι προφανής : Να τηρηθούν τα προσχήματα της διαβούλευσης, αλλά στην πραγματικότητα η κοινωνία και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να μην αντιληφθούν τι ακριβώς ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι πολύ σημαντικό: Πρόκειται για τα έργα πληροφορικής προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, που πρέπει να γίνουν στους Δήμους που συγχωνεύονται στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης», ώστε να μπορέσουν να ενοποιηθούν λειτουργικά τα πληροφοριακά τους συστήματα και οι ηλεκτρονικές τους βάσεις δεδομένων. Το ζήτημα αφορά κάθε πολίτη, ο οποίος δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες των υπό συγχώνευση Δήμων αν τα συστήματά τους δεν ενοποιηθούν σωστά.

Ο όλος χειρισμός δημιουργεί ερωτηματικά, τόσο σε σχέση με τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όσο και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των έργων που θα υλοποιηθούν. Κι αυτό για τους εξής λόγους :

Πρώτον: Μέσα στο διάστημα της υποτιθέμενης διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αγοράς πληροφορικής δεν μπορούν στην πραγματικότητα να ελέγξουν τους όρους της προκήρυξης. Κι αυτό τη στιγμή που με τους όρους της προκήρυξης αυτής, η κυβέρνηση ουσιαστικά αναθέτει το νέο έργο σε όποιες εταιρείες είχαν αναλάβει και στο παρελθόν τα έργα ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς να υπάρχει τεχνική τεκμηρίωση του ουσιαστικού αποκλεισμού νέων εταιρειών/ υποψηφίων αναδόχων.

Δεύτερον: Δεν έχει προηγηθεί μελέτη του τι είδους υποδομή πληροφορικής διαθέτει κάθε Δήμος. Το αποτέλεσμα είναι οι προϋπολογισμοί των έργων ανά Δήμο να είναι απολύτως αυθαίρετοι και οι προδιαγραφές των έργων να είναι ενδεχομένως λανθασμένες ή ελλιπείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε καν οι ίδιοι οι Δήμοι δεν είχαν το χρόνο να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της ΚτΠ Α.Ε. σχετικά με τις πληροφοριακές τους υποδομές.

Τρίτον : Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προκηρύξει 238 πρόχειρους διαγωνισμούς για να υλοποιήσει το έργο. Οι πρόχειροι διαγωνισμοί δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια για έργα τέτοιας σημασίας. Ιδίως αν διαλαμβάνουν όρους που ενδεχομένως «φωτογραφίζουν» όσους είχαν αναπτύξει τα υφιστάμενα συστήματα. Επιπλέον, ενδεχομένως τίθεται και η κοινοτική χρηματοδότηση σε κίνδυνο, καθώς μπορεί οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσουν ότι γίνεται παράνομη κατάτμηση ενός ενιαίου έργου.

Η κυβέρνηση έχει πολλά ωραία και μεγάλα λόγια να πει για την ψηφιακή εποχή. Οι πράξεις της όμως, χαρακτηρίζονται και σε αυτό τον τομέα από προχειρότητα και αδιαφάνεια».