Διαβούλευση και facebook µε το νέο portal

(άρθρο μου στον Τύπο της Κυριακής)

 

H NΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ από την περασµένη Πέµπτη έχει νέο πρόσωπο στο διαδίκτυο. Η νέα διαδικτυακή πύλη της Ν.Δ. είναι κάτι περισσότερο από ένα µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Εκφράζει θεµελιώδεις αρχές του νέου ξεκινήµατος της παράταξης, όπως τις καθόρισε ο Αντώνης Σαµαράς: το άνοιγµα του κόµµατος στην κοινωνία και τη συµµετοχή των πολιτών στην παραγωγή της πολιτικής. Στην πλήρη του ανάπτυξη, το νέο portal θα έχει αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας και δράσης της Ν.Δ.Ποια είναι όµως τα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν αυτή την εκτίµηση;To πρώτο είναι οι πολλαπλοί νέοι δρόµοι συµµετοχής της κοινωνίας,των µελών αλλά και του κάθε πολίτη στην πολιτική δραστηριότητα της Ν.Δ. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής νέα µέσα:

  • Δυνατότητα δηµόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Το portal δίνει τη δυνατότητα διενέργειας δηµόσιων διαβουλεύσεων, είτε πάνω σε ένα βασικό κείµενο θέσεων είτε µέσω ερωτηµατολογίων και ψηφοφοριών.Οι γνώµες και ο σχολιασµός των πολιτών αναρτώνται στο διαδίκτυο και αξιοποιούνται για τη διαµόρφωση των τελικών θέσεων του κόµµατος. Ηδη είναι αναρτηµένo κείµενo διαβούλευσης του Τοµέα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των απορριµµάτων και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
  •  Προσωπικοί ιστοχώροι µελών. To portal αναδεικνύει τον προσωπικό ρόλο και τη δράση του κάθε µέλους µέσω της υπηρεσίας MyND.gr Στο νέο portal το κάθε εγγεγραµµένο µέλος µπορεί να έχει το δικό του χώρο.Ένα χώρο στον οποίο µπορεί να αναρτήσει δική του δουλειά, να έρθει σε επαφή µε άλλα µέλη, να συνεργασθεί.Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κοινωνικό δίκτυο τύπου facebook, µέσα στο πλαίσιο της Ν.Δ. Ο πρόεδρος του κόµµατος αλλά και στελέχη της ηγεσίας θα συναντούν σε συστηµατική βάση µέλη που θα αναδεικνύονται µέσα από αυτή τη λειτουργία του portal, για να συζητούν µαζί τους και να αξιοποιούν τις ιδέες τους.Το δεύτερο είναι η δυνατότητα που δίνει το portal για ενεργοποίηση όλων των δυνάµεων του κόµµατος, σε κάθε τοµέα και περιοχή ευθύνης. Το portal είναι ένα µωσαϊκό από ιστότοπους. Ο κάθε Τοµέας Πολιτικής Ευθύνης, η κάθε γραµµατεία έχουν το δικό τους ιστότοπο. (Αργότερα και η κάθε Νοµαρχιακή και Δηµοτική Οργάνωση). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ουσιαστική διεύρυνση της θεµατολογίας που καλύπτει η αντιπολιτευτική δράση της Ν.Δ., αλλά και ταχύτερος χρόνος αντίδρασης σε σχέση µε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα. Οι επικεφαλής των τοµέων ή γραµµατειών έχουν και την τελική ευθύνη του περιεχοµένου που αναρτούν στο διαδίκτυο.Το νέο portal, το οποίο προς το παρόν λειτουργεί σε δοκιµαστική µορφή,δίνει στη Ν.Δ. τη δυνατότητα να απευθυνθεί στον πολίτη µε ένα νέο τρόπο. Ο νέος αυτός τρόπος αποτελεί ουσιαστικά απαίτηση της κοινωνίας. Το πεδίο είναι ανοιχτό για να αξιοποιηθούν αυτά τα νέα µέσα στο χτίσιµο ενός πραγµατικά ανανεωµένου κόµµατος.

 Μανούσος Γ. Βολουδάκης

Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών ΝΔ