Ο Αντώνης Σαμαράς για τις Νέες Τεχνολογίες

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε, σήμερα, στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος, με το Προεδρείο του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Κατά τη συνάντηση, το Προεδρείο του ΣΕΠΕ ανέπτυξε στον Πρόεδρο της Ν.Δ. τις θέσεις του για τις δυνατότητες που έχει ο κλάδος να συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και στη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς τόνισε στο Προεδρείο του ΣΕΠΕ ότι η αξιοποίηση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη ριζική αναμόρφωση του κράτους και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία του προγράμματος της Ν.Δ.

Σημείωσε, επίσης, ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών διαπερνά οριζόντια σχεδόν όλους τους τομείς του προγράμματος, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί κατ’ εξοχήν πεδίο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, που ξεπερνά τη θητεία μιας κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, ανέφερε στο Προεδρείο του ΣΕΠΕ ότι η Ν.Δ. θα ανακοινώσει σύντομα προτάσεις για το σχεδιασμό των αναγκαίων έργων ή υπηρεσιών πληροφορικής του δημόσιου τομέα, αλλά και για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη χώρα.

Από πλευράς της Ν.Δ. την ευθύνη για τη διατύπωση των σχετικών προτάσεων έχει αναλάβει η Γραμματεία Νέων Τεχνολογιών.

Στη συνάντηση, από πλευράς ΣΕΠΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τάσος Τζήκας, ο Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Κάφαλης, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Αθανάσιος Κωτσής, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Σύρρος.

Από την πλευρά της Ν.Δ. συμμετείχαν ακόμα ο Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών της Ν.Δ. κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Νέων Τεχνολογιών κ. Δημήτρης Πτωχός και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής κ. Θεόδωρος Δραβίλας.