Συνάντηση με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Στη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. Αντ. Μανιτάκη και του Υφυπουργού Μαν. Βολουδάκη με το προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συζητήθηκε διεξοδικά η πολιτική της κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, οι βασικοί άξονες της οποίας παρουσιάσθηκαν από τον Υπουργό κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.

Όπως τόνισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προέχει η αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου στη συνέχεια να προκύψει η σωστή και μελετημένη αναδιάρθρωση των δομών, που θα οδηγήσει τελικά σε ένα αποτελεσματικό κράτος.

Όσα εξαγγέλθηκαν πρέπει να αποδειχθούν και στην πράξη, και για το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι και η στήριξη του προσωπικού, που πρέπει να ενστερνιστεί το όραμα και την επιτυχία της μεταρρύθμισης, χωρίς να ζει υπό το καθεστώς των απολύσεων.

Ο κ. Μανιτάκης υποστήριξε επιπλέον, πως πρέπει να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπρέπεια των δημοσίων υπαλλήλων και το κύρος του δημοσιοϋπαλληλικού λειτουργήματος.