Συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουλίου, συνάντηση μεταξύ των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Καραγκούνη με αντικείμενο την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στο χώρο της Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υ.Δ.Μ.&Η.Δ., μετείχαν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δυο Υπουργείων. Μετά τη συνάντηση, οι Υφυπουργοί δήλωσαν τα εξής :

Μ.Βολουδάκης: Με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τους συνεργάτες του συζητήσαμε την πορεία των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό των δυο Υπουργείων στη κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας. Η ανάπτυξη εφαρμογών -όπως η γενικευμένη ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων- αποτελούν στόχους που από κοινού επιδιώκουμε, στα πλαίσια της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Θέσαμε τις βάσεις της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των δυο Υπουργείων, η οποία σύντομα θα οδηγήσει σε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κοινών στόχων.

Κ.Καραγκούνης: Η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης εξαρτάται άμεσα από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως η «ηλεκτρονική δίκη», που αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο της Δικαιοσύνης θα οδηγήσει στην άρση γραφειοκρατικών διαδικασιών και στην αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης που κοστίζει ακριβά στον πολίτη, τόσο σε χρόνο όσο και χρήμα.