Συνάντηση με Προεδρείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουλίου, με το Προεδρείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε το πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου με την Ανεξάρτητη Αρχή.

Ο κ. Βολουδάκης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, και τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους πολίτες και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας κατά την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σημερινής συνάντησης ειδικότερα βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στα Μητρώα των διαφόρων βαθμών της διοίκησης και την δυνατότητα ενοποίησης τους, στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση του πολίτη και τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και στις δυνατότητες αναβάθμισης των υπαρχουσών δομών. Από πλευράς της Α.Π.Δ.Π.Χ, μετείχαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος κ. Χριστόφορος Πέτρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Γεώργιος Μπατζαλέξης, καθώς και στελέχη της υπηρεσίας.