Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας Υ.Δ.Μ.& Η.Δ με Τρόικα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ).

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός Αντ. Μανιτάκης, ο Υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Στεφάνου, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της Τρόικα για την πορεία της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κράτους σε βάθος, χωρίς καμία χρονοτριβή. Οι δεσμεύσεις της χώρας θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, στο πλαίσιο πάντα των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και της προγραμματικής συμφωνίας των κυβερνητικών εταίρων.

Εκφράστηκε η πεποίθηση ότι τα οφέλη της διοικητικής μεταρρύθμισης -με βάση το ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί- θα είναι άμεσα, αφού θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά από τις λειτουργικές δαπάνες, αλλά και μακροπρόθεσμα, αφού θα σημειωθούν οικονομίες κλίμακας, μείωση γραφειοκρατικών βαρών που μέχρι σήμερα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, αλλά και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες.