Ενοποίηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης, μαζί με τον Υφυπουργό Μανούσο Βολουδάκη, συναντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο Λιβιεράτο προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της ενοποίησης των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., σε 14 φορείς φορείς.

Επιβεβαιώθηκε ότι, όχι μόνο δεν θίγεται ή απειλείται ο οικολογικός σκοπός των ενοποιημένων φορέων, αλλά αντιθέτως διατηρείται η αυτοτέλεια τους, ενώ οι δραστηριότητες τους εξορθολογίζονται και γίνεται εν τέλει πιο αποδοτική η διαχείριση των πόρων τους και συνεπακόλουθα πιο αποτελεσματική η προστασία του περιβάλλοντος.

Από την συνάντηση διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και αποφασίστηκε τα δύο Υπουργεία να βρίσκονται σε διαρκή και στενή επικοινωνία τόσο στο θέμα την αναδιάρθρωσης της διοίκησης όσο και σε αυτό της ενοποίησης των εποπτευόμενων φορέων.