Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος Κυριακής»

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κοτταρίδη.

Δ.Κ. Το ερώτημα των ημερών αφορά στην εφεδρεία των δημόσιων υπαλλήλων. Θα εφαρμοσθεί τελικά;

Μ.Β. «Αντιμετωπίζουμε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, κι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να εξετάσει όλους τους τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο στη λειτουργία του. Η εφεδρεία είναι μέτρο πολιτικής που εφαρμόσθηκε πρόσφατα από προηγούμενη κυβέρνηση, στη βάση νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν ακόμη. Η τότε κυβέρνηση επέλεξε μια μορφή εφεδρείας που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, υπήρχαν όμως και εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες εξετάζονται εκ νέου. Κάθε μέτρο πολιτικής έχει ταυτόχρονα όφελος και κόστος. Στις συνθήκες κρίσης που ζούμε δεν υπάρχουν εύκολες και ανώδυνες λύσεις. Η προσπάθειά μας είναι τα μέτρα πολιτικής να δίνουν λύσεις μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών στόχων, με το ελάχιστο δυνατό κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος.»

Δ.Κ. Έχουν, όμως, δοθεί αντιφατικά μηνύματα έως τώρα για το θέμα αυτό από τους εταίρους της κυβέρνησης. Στο δικό σας υπουργείο, «συγκατοικεί» υπουργός από τη ΔΗΜ.ΑΡ. με υφυπουργό από τη Ν.Δ. Πώς το αντιμετωπίζετε;

Μ.Β. «Η κυβέρνηση ασκεί πολιτική κατά ενιαίο και συγκροτημένο τρόπο, ασχέτως της πολιτικής προελεύσεως των μελών της. Θα έλεγα μάλιστα ότι κατεξοχήν παράδειγμα αποτελεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς με τον υπουργό κ. Μανιτάκη έχουμε διασφαλίσει άψογη συνεργασία. Μπορεί να ξεκινάμε από διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες, όμως καλούμαστε να λύσουμε επείγοντα προβλήματα τα οποία συμφωνήσαμε από την αρχή ότι πρέπει και μπορεί να λυθούν στη βάση του κοινού νου. Είναι θεμιτό στα πλαίσια μιας κυβέρνησης συνεργασίας, και για το χρονικό διάστημα που είναι υπό επεξεργασία εναλλακτικές προτάσεις, να ακούγονται για ορισμένα ζητήματα διαφορετικές προσεγγίσεις από τους εταίρους. Μην έχετε όμως καμιά αμφιβολία ότι μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, η πολιτική απόφαση θα είναι ξεκάθαρη και θα στηρίζεται από όλους.»

Δ.Κ. Έχει γίνει πολύς λόγος για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων φορέων. Πού βρίσκεται η υπόθεση;

Μ.Β. «Είναι μια προσπάθεια που αφορά νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δημόσιο και έρχεται να συμπληρώσει την αξιολόγηση δομών, υπηρεσιών και προσωπικού του «στενού» δημόσιου τομέα. Καταργούνται φορείς που δεν είναι πλέον απαραίτητοι και συγχωνεύονται με ομοειδείς όσοι μπορούν να πετύχουν με αυτό τον τρόπο αποτελεσματικότερη λειτουργία. Κινούμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίσαμε τον Ιούλιο. Έως το τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουμε το σχέδιο νόμου με το οποίο θα συγχωνεύονται ή θα καταργούνται οι φορείς που επελέγησαν στην πρώτη, πιλοτική φάση του εγχειρήματος. Το στάδιο αυτό λειτουργεί ως οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσουμε νομοθετικές ή επιχειρησιακές δυσκολίες στην επόμενη φάση, η οποία θα έχει να κάνει με περισσότερους φορείς, με μεγαλύτερη σημασία τόσο όσον αφορά στη λειτουργία του κράτους όσο και στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η προετοιμασία της επόμενης φάσης έχει ήδη ξεκινήσει: αξιολογούνται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα υπουργεία, περισσότεροι από χίλιοι φορείς. Ο κατακερματισμός φορέων και υπηρεσιών είναι μια από τις πληγές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Την κατάσταση αυτή έχουμε υποχρέωση να την αλλάξουμε.»

Δ.Κ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση;

Μ.Β.«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της προσπάθειας να χτίσουμε ένα αποτελεσματικό κράτος. Για την κυβέρνησή μας -όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός επεσήμανε στις προγραμματικές δηλώσεις- η διοικητική μεταρρύθμιση προχωρά παράλληλα και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Προχωράμε με τους εξής άμεσους στόχους:

• να αναθεωρήσουμε τη νομοθεσία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κάνοντάς την απλούστερη και εφαρμόσιμη, με μετρήσιμους και επιτεύξιμους στόχους στην απλούστευση των διαδικασιών,

• να υλοποιηθούν τα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών που είναι απαραίτητα για τη μετατροπή των βασικών λειτουργιών του κράτους σε ψηφιακές,

• να αξιοποιήσουμε τις ήδη διαθέσιμες υποδομές για άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα μείωσης της γραφειοκρατίας.

Για όλα τα ανωτέρω, οι βασικές δράσεις θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2012. Για να αναφέρω πρακτικά παραδείγματα: Εντός του Σεπτεμβρίου, όλα τα έγγραφα του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα είναι ηλεκτρονικά. Εντός του υπουργείου η διακίνηση θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική. Το ίδιο θα ισχύει και για τα έγγραφα προς όλους τους φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική διακίνηση. Την ίδια στιγμή, ξεκινάμε με ταχείς ρυθμούς την εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής και την εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να γίνει εφικτή η αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλα τα υπουργεία εντός του 2013. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά η υποδομή αυτή είναι διαθέσιμη από το 2009. Δεν αξιοποιήθηκε, όμως πρακτικά, έως σήμερα. Να προσθέσω ακόμα ως παράδειγμα δράσης, ότι εντός του Σεπτεμβρίου ξεκινάμε την παράδοση ψηφιακών πιστοποιητικών στους δικηγόρους όλης της χώρας –σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης- ώστε να κατατίθενται στο εξής όλα τα δικόγραφα ηλεκτρονικά.»

Δ.Κ. Θα έχει τελικά αποτέλεσμα η προσπάθεια να πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος που συμφωνήθηκε με τους εταίρους μας και να κρατήσουμε τη χώρα στο ευρώ; Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι όλα είναι μάταια ή ότι ήδη ζούμε συνθήκες χρεοκοπίας.

Μ.Β. «Ορισμένοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν τεχνηέντως αυτές τις εντυπώσεις, η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Μόνο επικίνδυνα αδαείς μπορούν να υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες που ζούμε είναι ίδιες με συνθήκες χρεοκοπίας ή -ακόμα χειρότερα- ότι μια χρεοκοπία θα ήταν «επιθυμητή». Μια απλή έρευνα στο Διαδίκτυο μπορεί να δείξει στον καθένα την ασύλληπτη δυστυχία και τις συνθήκες βίαιων κοινωνικών ταραχών που έζησαν οι χώρες που χρεοκόπησαν στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε αποφασισμένοι –μαζί με την πλειονότητα των Ελλήνων- να μην επιτρέψουμε η πατρίδα μας να ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Οι Έλληνες πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε τεράστιες θυσίες, που δεν μας επιτρέπεται να αφήσουμε να πάνε χαμένες. Ο στόχος είναι δύσκολος αλλά εφικτός. Το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά τις επόμενες ημέρες στις πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι κρίσιμο και πιστεύω ότι θα έχει αποτελέσματα που θα γίνουν άμεσα αντιληπτά.»

Δ.Κ. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις συντεχνιακές αντιλήψεις που αποτελούν πάντα ισχυρό ανάχωμα στις μεταρρυθμίσεις; Μπορούμε να αποκτήσουμε επιτέλους αποτελεσματική κρατική μηχανή;

Μ.Β. «Ασφαλώς και μπορούμε, αγωνιζόμαστε γι’αυτό το στόχο σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται και επανασχεδιάζεται η διοικητική δομή των υπουργείων. Εντός του έτους όλα τα υπουργεία θα έχουν νέα οργανογράμματα. Πρόκειται για κοινή προσπάθεια, με το συντονισμό του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με την τεχνική βοήθεια Γάλλων ειδικών της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, σχεδιάζεται η αξιολόγηση του προσωπικού. Εντός του 2013 θα έχει αξιολογηθεί ο κύριος όγκος του προσωπικού του Δημοσίου, με τρόπο αντικειμενικό και διαφανή. Σήμερα οι πάντες αξιολογούνται και δεν είναι δυνατόν ο δημόσιος τομέας να αποτελεί εξαίρεση. Δεν είναι δυνατόν οι απολαβές και η θέση του υπαλλήλου στην ιεραρχία, η επαγγελματική του εξέλιξη να εξαρτώνται μόνο από το πέρασμα του χρόνου: ο καθένας πρέπει να κρίνεται ανάλογα με την απόδοσή του. Στο Δημόσιο υπάρχουν πάρα πολλά ικανά και εργατικά στελέχη τα οποία αδικούνται από την ισοπέδωση που έως σήμερα επικρατούσε. Η αναδιάρθρωση των δομών και η αξιολόγηση των στελεχών είναι βασικά μας όπλα για τη δημιουργία αποτελεσματικού κράτους. Παράλληλα, αποτελούν απαίτηση της κοινωνίας, γι’ αυτό και δεν θα έχουν καμιά τύχη ενδεχόμενες «μάχες οπισθοφυλακών», απ’ όπου κι αν σχεδιάζονται.»