Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών

Θα συζητηθεί η με αριθμό 144/28-8-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Ενωτικού Κοινοτικού Μετώπου κ. Σταύρου Κοντονή προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την ανακοίνωση για συγχωνεύσεις Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών.

Το λόγο έχει ο κ. Κοντονής για δύο λεπτά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, τον Ιούνιο μήνα πληροφορηθήκαμε από το συντονιστικό όργανο των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών αλλά και με ανακοίνωση του Υπουργείου, ότι μεθοδεύεται ο περιορισμός των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών από είκοσι εννιά σε δεκατέσσερις με βάση τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Αυτή η συνένωση, όπως μεθοδεύεται έγινε χωρίς καμία διαβούλευση.

Αν είχατε έρθει σε επαφή με τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων, θα καταλαβαίνατε, τουλάχιστον για το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, ότι είναι αδύνατον να συνενωθεί με το Φορέα Διαχείρισης Προστασίας του Δρυμού του Αίνου, διότι στη μία περίπτωση έχουμε ένα θαλάσσιο πάρκο και μία θαλάσσια περιοχή, ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε δάσος.

Το δεύτερο που ήθελα να σας πω και μας ανησυχεί ιδιαίτερα, είναι ότι με αυτή τη μεθόδευση υποβαθμίζονται ευαίσθητες περιοχές οι οποίες σήμερα προστατεύονται, αλλά και είδη.

Εκείνο, όμως, που μας κάνει εντύπωση είναι το εξής: Από όλη αυτή τη διαδικασία δεν κερδίζει τίποτα το Κράτος, διότι από οικονομικής απόψεως το 90% των φορέων διαχείρισης χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ το 7% από ίδιους πόρους. Το ίδιο συμβαίνει και με το προσωπικό. Τα, δε, Διοικητικά Συμβούλια και οι Πρόεδροι δεν παίρνουν καμία απολύτως αμοιβή. Επομένως, ποιο θα είναι το κέρδος όλης αυτής της υπόθεσης;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Όσον αφορά το προσωπικό, που η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι θα διαχυθεί σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου, θέλω να πω το εξής: Έχουμε ένα επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου κι ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, όπου διαχειρίζονται υφιστάμενες υποδομές που με δυσκολία φτιάχτηκαν και διαχειριστικές δράσεις.

Σας λέω, δε, ότι για το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου απορροφήθηκαν κονδύλια ύψους 15.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εάν υπολειτουργήσει ή δεν λειτουργήσει καθόλου ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, είναι πολύ πιθανό, με αυτά που κάνετε, αντί για κέρδη να έχουμε επιβολή προστίμων της τάξης των 48.000.000 ευρώ, με ημερήσιο πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Επομένως, κύριε Υπουργέ, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα; Γιατί ακολουθούνται αυτές οι πολιτικές;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ολοκληρώσετε.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχετε και δευτερολογία.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Τελειώνω με αυτό.

Και αυτή τη στιγμή που γίνονται, τινάζεται, στην ουσία, στον αέρα το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που κοστολογείται αυτή την ώρα –και θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε κονδύλια- 102.582.122 ευρώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την πολιτική καταστρέφετε πλέον και αυτές τις υποδομές που έχουμε δημιουργήσει και αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης για τρία λεπτά.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Ενδεχομένως η απάντησή μου σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο της πιο σύντομης απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση, γιατί θα μπορούσα απλώς να απαντήσω στο συνάδελφο ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου δεν συγχωνεύεται με κανέναν άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Αυτό θα ήταν ευχάριστο, κύριε Υπουργέ.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Παρ’ όλα αυτά, μου δίνει την ευκαιρία ο συνάδελφος –γιατί ανέπτυξε ένα σκεπτικό- να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση τόσο με τους φορείς διαχείρισης των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όσο και γενικότερα με τη λογική μας ως προς τις συγχωνεύσεις και ενδεχομένως καταργήσεις φορέων. Συγχωνεύσεις εν προκειμένω.

Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσω ότι όχι απλώς δεν συγχωνεύεται ο Φορέας της Ζακύνθου με κάποιον άλλο, αλλά δεν υπήρξε και καμία τέτοια εισήγηση. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι το σχέδιο, βάσει του οποίου προχωράμε, είναι στη βάση των εισηγήσεων του αρμοδίου εποπτεύοντος Υπουργείου. Αναφέρομαι ειδικά στους φορείς διαχείρισης. Και γενικότερα, όμως, ό,τι κάνουμε ως προς τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, είναι πάντα σε συνεννόηση με τα εποπτεύονται Υπουργεία.

Οι συγχωνεύσεις των φορέων είναι απαραίτητες όταν το αντικείμενό τους είναι ομοειδές και μπορεί η δουλειά τους να γίνει από κοινού, για δύο βασικούς λόγους:

Ο ένας είναι ότι επιτυγχάνονται έτσι οικονομίες κλίμακος. Και αυτό δεν οδηγεί μόνο σε εξοικονόμηση πόρων. Αυτό κάνει και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία τους. Αλλιώς λειτουργεί μία μονάδα που έχει μεγαλύτερη έκταση στο χώρο ευθύνης της, μεγαλύτερο προϋπολογισμό ενδεχομένως, περισσότερους ανθρώπινους κι άλλους πόρους. Μπορεί να πετύχει οικονομίες, για παράδειγμα, στη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, στη σύναψη, ακόμη, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει.

Ακόμα οι μεγαλύτεροι φορείς έχουν και ένα μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, είναι πιο εύκολος ο έλεγχός τους από την κοινωνία πρώτα και από τη διοίκηση παράλληλα.

Σωστά αναφέρατε, κύριε συνάδελφε, ότι οι φορείς διαχείρισης -και αυτό αφορά και άλλους φορείς- δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αξιοποιούν κοινοτικούς πόρους ή άλλους ιδίους πόρους. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν θα επιτύχουμε και δεν θα κάνουμε το παν για να επιτύχουμε τη διασφάλιση οικονομιών κλίμακος και σ’ αυτούς τους πόρους, να εξοικονομήσουμε δηλαδή χρήματα και σ’ αυτούς τους πόρους γιατί και αυτοί οι πόροι, κύριε συνάδελφε, είναι πόροι του Έλληνα πολίτη. Το γεγονός ότι χρηματοδοτούνται οι φορείς αυτοί από κοινοτικά κονδύλια δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια προσωπική ή οικογενειακή κληρονομιά την οποία διαχειρίζονται, διαχειρίζονται πόρους οι οποίοι έστω και αν δεν περνάνε από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι πόροι που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για το μέγιστο δυνατό θετικό αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία.

Μ’ αυτό το πνεύμα θα κινηθούμε και στη συνέχεια.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ.

Το λόγο έχει ο συνάδελφος, κ. Κοντονής, για τρία λεπτά.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, εγώ μένω ικανοποιημένος όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σχετικά με το φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου που δεσμευτήκατε σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι ούτε θα καταργηθεί, ούτε θα συγχωνευτεί.

Η ερώτηση, όμως, αφορούσε και το σύνολο των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών και ειλικρινά σας λέω ότι μπήκα με ερωτηματικά, αλλά φεύγω με έντονες ανησυχίες από αυτά τα οποία μας αναφέρατε όσον αφορά τους υπόλοιπους φορείς προστασίας, με ανησυχίες και απογοήτευση, κύριε Υπουργέ.

Και θέλω να πω ότι η ανησυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ οι φορείς διαχείρισης σ’ όλη την Ελλάδα έχουν επιδείξει ένα εξαιρετικό έργο, έχουν στελεχωθεί με επιστήμονες υψηλού επιπέδου, έχουν δράσεις, οι οποίες είναι πρωτότυπες και καταδεικνύονται ως εξαιρετικές ακόμα και από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρα ταύτα εσείς ερχόσαστε σήμερα χωρίς να υπάρχει, όπως το είπατε και εσείς ο ίδιος, κανένα οικονομικό στην ουσία όφελος για το κράτος να περιορίσετε και να καταργήσετε. Εδώ μιλάμε για έναν κυβερνητικό Αττίλα στα πλαίσια του Μνημονίου, χωρίς να υπάρχει κανένα κέρδος έχουμε περιστολή, έχουμε καταργήσεις, έχουμε συγχωνεύσεις.

Κύριε Υπουργέ, γιατί γίνονται όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση; Όταν μας λέτε εσείς εδώ ότι δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, όταν αυτά τα χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά ταμεία δυνάμει των προγραμμάτων που καταρτίζουν οι επιστημονικά επαρκείς φορείς προστασίας, γιατί θα πρέπει να καταργήσετε και να συγχωνεύσετε; Δεν το βλέπετε και εσείς ότι είναι μια πολιτική αλυσιτελής, είναι μια πολιτική που δεν οδηγεί πουθενά;

Σε τελευταία ανάλυση, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια έντονη απογοήτευση σ’ όλο τον κόσμο, ο οποίος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος. Επεμβαίνετε σ’ έναν τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει επιδείξει ένα εξαιρετικό έργο και ξέρετε ότι εάν γίνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία εσείς μεθοδεύετε με τις πολιτικές σας, τότε θα έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, θα έχουμε αυθαιρεσίες στις περιοχές αυτές, θα έχουμε καταπάτηση του δημοσίου συμφέροντος, θα έχουμε δράσεις που δεν συνάδουν με τις περιοχές προστασίας.

Επομένως, κύριε Υπουργέ, κάνουμε έκκληση σήμερα στο Υπουργείο να μην βάλει χέρι σε κάτι από το οποίο δεν θα έχει κέρδος, θα έχει και ζημία. Σε τελευταία ανάλυση τη μεγαλύτερη ζημία θα την έχουν οι τοπικές κοινωνίες, διότι πλέον δεν θα μπορεί να υπάρξει μια ανάπτυξη ισόρροπη, αειφόρος, μια ανάπτυξη η οποία θα συμβιβάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και με το σεβασμό στον ίδιο τον άνθρωπο.

Κύριε Υπουργέ, μην προχωρήσετε σ’ αυτήν την πολιτική, δεν έχετε κανένα κέρδος, δεν έχετε κανένα όφελος, μόνο καταστροφή θα φέρετε στις προστατευόμενες περιοχές και στους φορείς διαχείρισης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Ο λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανούσος – Κωνσταντίνος Βολουδάκης.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καταρχάς, κύριε συνάδελφε, κανείς δεν παραγνωρίζει το πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο, το οποίο επιτελούν οι φορείς διαχείρισης των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση ενός σπουδαίου οικοσυστήματος που έχει η πατρίδα μας. Όχι μόνο δεν παραγνωρίζει κανείς το έργο αυτό, αλλά με κάθε τρόπο και το αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο συνεργαζόμαστε γι’ αυτή τη δουλειά, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση αυτό το έργο θέλει να το στηρίξει.

Από κει και πέρα όμως, η δευτερολογία σας μου δίνει την αίσθηση ότι δεν ακούσατε τι είπα στην αρχή. Είναι λάθος να λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος για την κοινωνία και το κράτος. Δεν είναι ο κρατικός Προϋπολογισμός μόνο οι πόροι της κοινωνίας. Το κάθε ένα ευρώ που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από οποιοδήποτε άλλο πόρο, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί για τη Ζάκυνθο να έχετε δίκιο και γι’ αυτό βεβαίως δεν συγχωνεύεται με κανένα, αλλά δεν είναι λογικό να έχουμε, όπως είχαμε ως τώρα, στον ίδιο νομό δύο όμορες περιοχές ή σε όμορους νομούς δύο χωριστούς φορείς, γιατί αυτοί, με αυτά τα δεδομένα –τους περιορισμένους πόρους που έχουν από αλλού, αλλά περιορισμένους- αναγκάζονται να κάνουν δαπάνες διπλές και τριπλές οι οποίες τελικά στερούν από τον Έλληνα πολίτη, από την ελληνική κοινωνία, από το φυσικό περιβάλλον εν προκειμένω, που πρέπει να προστατευτεί, τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που είναι διαθέσιμοι.

Με αυτό το πνεύμα θα προχωρήσουμε και θα δείτε στη συζήτηση και στη αρμόδια Επιτροπή και στην Ολομέλεια ότι η λογική αυτή θα καταδείξει ότι δεν έχουμε σήμερα τα περιθώρια να στερούμεθα πόρους. Γιατί είναι στέρηση πόρων η όχι βέλτιστη αξιοποίηση σε οποιοδήποτε τομέα, πολύ περισσότερο στον κρίσιμο τομέα της διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας της πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.