Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σήμερα με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να συντονίσει το έργο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα να καθορίσει την στρατηγική, την ανάπτυξη, καθώς και τις επιμέρους δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσει το συντονισμό μεταξύ των υπουργείων.

Μόνιμα μέλη της Επιτροπής είναι ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης, ως Πρόεδρος, ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού κ. Δημήτριος Πτωχός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γεώργιος Μέργος.Στην Επιτροπή καλούνται οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, όποτε κατά περίπτωση είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προώθηση των έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κάθε Υπουργείο.

Πρόκειται για ένα πιο ευέλικτο σχήμα, σε σχέση με την υφιστάμενη μέχρι σήμερα λειτουργική δομή της Επιτροπής, το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική οριζόντια συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων και την προώθηση των ζητημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.