Συνεργασία Ελλάδας-Εσθονίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου, στο Υ.Δ.Μ.&Η.Δ. συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσου Βολουδάκη και του Πρέσβη της Εσθονίας στην Ελλάδα κ. Andres Talvik με αντικείμενο τη συνεργασία των δυο χωρών σε ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η Εσθονία είναι πρωτοπόρος διεθνώς στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και εξάγει ήδη σχετική τεχνογνωσία σε πολλές χώρες. Σε αυτά τα πλαίσια, προετοιμάσθηκε στα τέλη του 2011 διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Εσθονίας, η οποία όμως δεν επικυρώθηκε ακόμη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την επικύρωση και ενεργοποίηση της διακρατικής συμφωνίας, αλλά και η συνεργασία μεταξύ Εσθονίας και Ελλάδας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force), την οποία έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.