Συνεδρίαση Επιτροπής Συντονισμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό την προεδρεία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Δημήτριος Πτωχός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Γεώργιος Μέργος. Για την καλύτερη προώθηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην σημερινή συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν επιπλέον, οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων Γιώργος Γιαννούσης, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Μενέλαος Δασκαλάκης, Δημοσιονομικής Πολιτικής Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Άννα Στρατινάκη, Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αθανάσιος Κυριαζής.

 

Οι κεντρικοί άξονες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντοπίζονται σε τρία βασικά σημεία στρατηγικής:

  • Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασική συνιστώσα της διοικητικής μεταρρύθμισης και για αυτό οι δύο πολιτικές πρέπει να κινούνται παράλληλα και συντονισμένα.
  • Κάθε έργο ή / και δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την απλούστευση δομών και διαδικασιών, και ως προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
  • Απαιτείται οριζόντια συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων, καθώς έτσι αποφεύγονται αλληλεπικαλυπτόμενες ή και αντικρουόμενες μεταξύ τους ενέργειες.

Όπως διατυπώθηκε και συμφωνήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση, οι στόχοι της επιτροπής συνοψίζονται στους εξής άξονες:

  • παροχή του μέγιστου δυνατού αριθμού ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη – ειδικότερα υπηρεσιών που ολοκληρώνονται διαδικτυακά, χωρίς φυσική παρουσία του στη δημόσια διοίκηση.
  • δημιουργία περιβάλλοντος πλήρους ψηφιακής συνεργασίας/επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης
  • διασφάλιση των υποδομών και των γενικότερων συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Για την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής θα χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Ε.Π.Δ.Μ.) και «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π.Ψ.Σ.), καθώς και οι υφιστάμενες δομές πληροφορικής και επικοινωνιών του Δημοσίου : ΚτΠ Α.Ε., ΗΔΙΚΑ Α.Ε., Δ/νσεις Η.Δ. και Πληροφορικής.

Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν το πλαίσιο των επόμενων ενεργειών και έθεσαν σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο διατυπώνεται ως εξής:

  • Ολοκλήρωση εκπόνησης νέου κειμένου Στρατηγικής (ως 14/09/12) – Ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων Υπουργείων, εντός του γενικότερου πλαισίου στρατηγικής. Συντονισμός από Γραφείο Πρωθυπουργού (ως 14/09/12)
  • Καθορισμός χρονοδιαγράμματος μετάβασης στην αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (ως 14/09/12)
  • Καθορισμός των Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και στελέχωσή τους. (ως 22/09/12)