Αξιοποίηση πόρων προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης παρουσίασε σήμερα στους διαπιστευμένους στο Υπουργείο δημοσιογράφους τα βασικά δεδομένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ύψους 594 εκ. ευρώ, και την πρόταση του Υπουργείου για την αναθεώρησή του.

Ο κ. Βολουδάκης τόνισε, ότι η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με μια δραματικά χαμηλή απορρόφηση κοινοτικών πόρων: 5 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, η απορρόφηση φτάνει μόλις στο 13%, όταν ο εθνικός μέσος όρος είναι 41%.

Για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και για να επανασχεδιασθεί το πρόγραμμα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά σε πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», από 594 εκ. ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, σε 512 εκ. ευρώ, με μεταφορά πόρων 82 εκ. ευρώ σε δράσεις στήριξης της απασχόλησης νέων και ανέργων. Η πρόταση αυτή της μεταφοράς πόρων γίνεται σε συνεργασία με τον αρμόδιο για το συντονισμό του ΕΣΠΑ Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη. Συγχρόνως, σχεδιάζεται, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» δράσεων υποστήριξης των παιδικών σταθμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις αυτές τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος παραμένει η υλοποίηση εντός του χρονοδιαγράμματος του ΕΣΠΑ όλων των κρίσιμων έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Για να γίνει αυτό εφικτό, παρά την μεταφορά των πόρων σε κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα, θα επισπευσθεί η απένταξη ανενεργών δράσεων ή δράσεων που δεν είναι απαραίτητες στις σημερινές συνθήκες. Εκτιμάται ότι έτσι θα εξοικονομηθούν πόροι 20 εκ. ευρώ, ενώ από την αναθεώρηση προϋπολογισμών έργων εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν επιπρόσθετα 50 εκ. ευρώ. Χαρακτηριστικό για την προσπάθεια εξοικονόμησης και των ευρωπαϊκών πόρων που γίνεται στο Υπουργείο είναι και το εξής παράδειγμα που ανέφερε ο Υφυπουργός: υπάρχει ενταγμένο στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση έργο 5 εκ. ευρώ για την υποστήριξη των δράσεων της Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός από 5 εκ. ευρώ θα μειωθεί στις 300 χιλιάδες ευρώ, για την υλοποίηση μόνο περιορισμένων και στοχευμένων συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε απολύτως απαραίτητα έργα νέων τεχνολογιών. Η εξοικονόμηση αυτή πόρων από δράσεις που δεν είναι απαραίτητες θα επιτρέψει την υλοποίηση τόσο των κοινωνικού χαρακτήρα δράσεων όσο και των έργων στρατηγικής σημασίας για την αναδιοργάνωση και τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.