Απάντηση του Υφυπουργού Μ. Βολουδάκη σε Ερώτηση με θέμα: «Ηλεκτονική κατάθεση δικογράφων και ψηφιακή υπογραφή»

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. 1148/30.8.2012, Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στo πλαίσιo της ενίσχυσης των δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την υποστήριξη της εφαρμογής κατάθεσης ηλεκτρονικών δικογράφων, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διέθεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά σε 500 τελικούς χρήστες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε 500 τελικούς χρήστες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε 250 τελικούς χρήστες του Συμβούλιου της Επικρατείας, όπως και άλλους Φορείς για την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών στη Ψηφιακή Δικαιοσύνη. Οι συγκεκριμένοι χρήστες έχουν παραλάβει ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής-αυθεντικοποίησης αλλά και κρυπτογράφησης και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρωτοπορούν στην εφαρμογή και χρήση των νέων τεχνολογιών, παρέχοντας τη δυνατότητα ποιοτικών υπηρεσιών με παράλληλη επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Έχουν καθοριστεί όλα τα απαραίτητα θεσμικά ζητήματα της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/B’/2012) καθορίζονται οι Οργανικές Μονάδες για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ, καθώς και οι απαραίτητες σχετικές διαδικασίες για την λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως Αρχή Εγγραφής της ΑΠΕΔ (Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου).
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον ΔΣΑ, για την υποστήριξή τους σε κάθε σχετικό θέμα, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να προχωρήσει με επιτυχία η όλη προσπάθεια.

O Υφυπουργός

Μανούσος Γ. Βολουδάκης