Στη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force Greece) στις Βρυξέλλες. Παρουσίασε την ως σήμερα πορεία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με ειδική αναφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης των υπηρεσιών των Υπουργείων, που ήδη οδηγεί σε νέα οργανογράμματα, με σημαντικά απλούστερη δομή και μείωση των διοικητικών μονάδων (διευθύνσεις, τμήματα, κλπ). Ειδική έμφαση έδωσε ο Μ.Βολουδάκης και στην παράλληλη προσπάθεια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναφέροντας ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ήδη χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή, με αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εντός του Υπουργείου.

Ο Μ.Βολουδάκης, μαζί με τον Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού κ.Δ.Πτωχό, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Neelie Kroes, αρμόδια για την «Ψηφιακή Ατζέντα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκε η στρατηγική της κυβέρνησης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η κυρία Kroes παρείχε τη διαβεβαίωσή της ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει με όλα τα διαθέσιμα μέσα την προσπάθεια της Ελλάδας να αναπτύξει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση.