Χαιρετισμός σε ημερίδα στο ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο του έργου της αξιολόγησης των δομών των Υπουργείων, των δημόσιων υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Task Force και τη Γαλλική Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει, για την Τρίτη 9 Οκτωβρίου ημερίδα για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με στόχο την επίσπευση του έργου της αξιολόγησης των δομών των Υπουργείων.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης, ο Υφυπουργός Δ.Μ.&Η.Δ Μανούσος Βολουδάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στην οδό Πειραιώς 211, στον Ταύρο.