Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με απλά, πρακτικά βήματα

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης μίλησε σήμερα στο 14ο ετήσιο συνέδριο “Greek ICT Forum” , παρουσιάζοντας ορισμένα από τα βασικά βήματα της πολιτικής του ΥΔΜΗΔ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η σημερινή προσπάθεια του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υλοποιήσει την πολιτική του, βασίζεται αφ’ενός στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υφιστάμενης «περιουσίας» του Δημοσίου (δηλαδή το διαθέσιμο λογισμικό, μηχανήματα και θεσμικό πλαίσιο) και αφ’ετέρου στην αναθεώρηση σε περισσότερο ρεαλιστική βάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και της δυνατότητας που αυτό δίνει να χρηματοδοτηθούν νέα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της προσέγγισης αυτής:

• αποκλειστικά ηλεκτρονική εσωτερική διακίνηση εγγράφων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η πολιτική αυτή υλοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2012, χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε όλα τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013

• απλούστευση δομών με τη σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, θα συντονίζει στο εξής τις επιμέρους δράσεις σε Εθνικό επίπεδο

• αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κύριο στόχο να μη χαθεί κανένα από τα μείζονος σημασίας έργα και να μη χαθούν πόροι από τη χώρα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βολουδάκης περιέγραψε τα πρακτικά βήματα των επόμενων ενεργειών που αφορούν στο σχεδιασμό έργου για την υποστήριξη της επέκτασης της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στην παροχή δυνατότητας (προαιρετικά) χρήσης ψηφιακής υπογραφής από τους πολίτες, αρχίζοντας από τους συστηματικούς χρήστες υπηρεσιών του δημοσίου, όπως δικηγόρους, μηχανικούς και λογιστές/φοροτεχνικούς, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.