Ορισμός νέου ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης όρισε με απόφασή του τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με τριετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. έχει ως ακολούθως:

1. Αντώνιος Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος.
2. Ελένη Μαντζαβίνου, Στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής της «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», Μέλος.
3. Ιωάννης Ζέρβας, Στέλεχος της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31) της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, Μέλος.
4. Κωνσταντίνος Τζοάννης, Μηχανικός Πληροφορικής, Διευθυντής Έργων της ΚΤΠ Α.Ε., Μέλος.
5. Μίνως Γαροφαλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μέλος.
6. Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μέλος.
7. Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μέλος.
8. Θεοδόσιος Τσαπέλας, Καθηγητής Πληροφορικής, μέλος.
9. Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, μέλος.