5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δ.Μ.»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στην οποία προήδρευσε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς Εσωτερικών, Ισότητας των Φύλων, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Τυπογραφείου, εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης «Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που εμπλέκονται και συμβάλλουν στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως είναι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Ο Υφυπουργός ανέφερε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν τον Ιούνιο του 2013 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Ε.Π. ΔΜ), με χαμηλή απορροφητικότητα ποσοστού 13%, έναντι εθνικού μέσου όρου 39%. Με αυτό το δεδομένο, η Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΣΠΑ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει τον περασμένο Ιούνιο μείωση του προγράμματος κατά 159 εκατομμύρια ευρώ.

Εν συνεχεία, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και για να αναθεωρηθεί το Πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρά στις εξής συγκεκριμένες ενέργειες:

• μεταφορά 82 εκατ. Ευρώ από το Ε.Π. ΔΜ στο Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με άμεσο στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων
• επανασχεδιασμό βασικών έργων και απένταξη ανενεργών δράσεων ή δράσεων που δεν είναι απαραίτητες, με συνολική εξοικονόμηση περίπου 84 εκατ. ευρώ

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο προχωρά σε νέες δράσεις, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακής υπογραφής στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την πλήρως ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλα τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση προχωρά παράλληλα με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με βασικούς στόχους τη δημιουργία ενός λιτού και αποτελεσματικού κράτους μέσω της αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες μέχρι το 2015.