Τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης

Κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής Σχέδιο Νόμου με θέμα την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας».

Στην τοποθέτηση του ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά μια συνεργασία παροχής τεχνικής βοήθειας. Η Εσθονία είναι χώρα που κατάφερε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, από τη διάλυση της ΕΣΣΔ ως σήμερα, να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προσφέροντας προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες της, καθώς και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών μέσω της ανοικτής και διαφανούς διαβούλευσης και συνεργατικότητας.

Ο Υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα ολοκληρώνουμε συμφωνία που ξεκίνησε επί των ημερών προηγούμενης κυβέρνησης, σεβόμενοι τη συνέχεια του κράτους και πιστεύοντας ότι πράγματι υπάρχει η δυνατότητα άντλησης ουσιουδών πληροφοριών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, με κύριο γνώμονα την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Η Εσθονία, σημείωσε ο κ. Βολουδάκης , εξάγει ήδη τεχνογνωσία διεθνώς μέσω της Ακαδημίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σε 16 χώρες) συμπεριλαμβανομένων 5 της ΕΕ. Όπως για την Εσθονία, έτσι και για τη χώρας μας, πρόσθεσε ο Υφυπουργός, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό μοχλό για την επιδιωκόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, γεγονός που διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα θετικά στοιχεία «του υποδείγματος της Εσθονίας», δεν θα ενσωματωθούν αυτούσια, αλλά θα προσαρμοσθούν στις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με ιδιαίτερη μέριμνα για παροχή επαρκούς διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της σφαίρας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.