Ομιλία στη Διεθνή Διαφάνεια

Στο πλαίσιο της διαφάνειας στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, μίλησε στις 28 Νοεμβρίου 2012 στην «Διεθνή Διαφάνεια» ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης, χαρακτηρίζοντας ως κύριο όχημα για την ενίσχυση της διαφάνειας την απλούστευση δομών και διαδικασιών μέσω της ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Βολουδάκης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην σύνθετη πραγματικότητα και αρχιτεκτονική του σύγχρονου κράτους , η οποία αποτελεί συχνά «εχθρό» της διαφάνειας και προκάλυμμα για την έλλειψη αυτής, κυρίως λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας των πληροφοριών, αλλά και των πολύπλοκων και πολλές φορές αντιφατικών αποφάσεων της διοίκησης, ενώ τόνισε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν συνιστά «πανάκεια» για τη διαφάνεια, καθώς υπάρχουν χώρες της Άπω Ανατολής που στερούνται δημοκρατικών θεσμών, και έχουν παρ’ όλα αυτά ιδιαίτερα ανεπτυγμένα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνηση.

Για την κυβέρνηση Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κινούνται παράλληλα, σημείωσε ο Υφυπουργός, αναφερόμενος σε έργα πληροφορικής που υποστηρίζουν την ψηφιακή δημόσια διοίκηση, τα οποία πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του έτους (CRM) ή στις αρχές του επομένου (ERP), επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι τομές που είναι απαραίτητες να γίνουν στη Δημόσια Διοίκηση δεν μπορούν να περιμένουν τους χρόνους υλοποίησης των μεγάλων έργων πληροφορικής.

Παράλληλα, ο κ. Βολουδάκης ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της «Λειτουργικής Αξιολόγησης» της Δημόσιας Διοίκησης, ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία ελέγχου και επανασχεδιασμού των οργανογραμμάτων αρχικά των Υπουργείων και εν συνεχεία εντός του 2013 όλου του δημόσιου τομέα.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στην στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την απλούστευση των παραπάνω διαδικασιών, μέσω τόσο του επανασχεδιασμού των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι δομές της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με κατάργηση αρμοδιοτήτων που δεν προσφέρουν πραγματική υπηρεσία στην κοινωνία, ή αλληλεπικαλύπτονται με αρμοδιότητες άλλων φορέων και δομών, όσο και της ελαχιστοποίησης του αριθμού των οργανικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης αλλά και των ενδιαμέσων σταδίων των διοικητικών διαδικασιών.