Ομιλία στην παρουσίαση του πλαισίου συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ

Κυρίες και κύριοι,

Καλωσορίζω την αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ, σε αυτή την εναρκτήρια σύσκεψη ενός έργου στο οποίο εναποθέτουμε πολλές ελπίδες.

Η γραφειοκρατία έχει τη δυνατότητα να πνίγει κάθε παραγωγική δύναμη της κοινωνίας. Σήμερα, μέσα στις συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης, η καταστροφική αυτή επίπτωση μιας στρεβλής σχεδίασης της λειτουργίας του κράτους και της νομοθεσίας, γίνεται περισσότερο ξεκάθαρη από ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη της ριζικής αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, του τρόπου της νομοθέτησης, και της εφαρμογής των νόμων. Στην προσπάθεια να επιφέρουμε αυτή τη ριζική αλλαγή, επιλέγουμε ως βασικό εταίρο τον ΟΟΣΑ, οργανισμό στον οποίο από την ίδρυσή του μετέχει η πατρίδα μας.

Η γνώση και εμπειρία του ΟΟΣΑ στον τομέα της μέτρησης και του περιορισμού των διοικητικών βαρών είναι αδιαμφισβήτητη. Έχει όμως ο ΟΟΣΑ και πρόσθετα «διαπιστευτήρια», τα οποία τον καθιστούν αυτονόητα εταίρο μας στη προσπάθεια να μειώσουμε τα βάρη που η λειτουργία του κράτους επιβάλλει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις: Ο ΟΟΣΑ μέσα σε ελάχιστο χρόνο, και σε κάπου 130 σελίδες, ολοκλήρωσε πρόσφατα μια από τις πιο ουσιαστικές αναλύσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αναφέρομαι στην «Λειτουργική Αξιολόγηση» (“Functional Review”) της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία αποτελεί μια πραγματικά φρέσκια ματιά στο θέμα, με πρακτικές και ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Ευελπιστούμε ότι και το έργο που ξεκινά σήμερα, θα καταλήξει το ίδιο γρήγορα, σε πρακτικές και ρεαλιστικές προτάσεις.

Στην προσπάθεια της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης της πατρίδας μας έχουμε πολλούς συμμάχους. Ήδη έχουν ξεκινήσει μια σειρά από έργα και δράσεις με τη συνεργασία της Τask Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ασφαλώς η δουλειά που αναλαμβάνει ο ΟΟΣΑ θα αλληλεπιδράσει θετικά με όλες τις προσπάθειες που γίνονται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα , αυτό της γραφειοκρατίας και των υπερβολικών διοικητικών βαρών, υπάρχει μια πρόσθετη δυσκολία : Αν είμαστε όλοι ρεαλιστές και ειλικρινείς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Ασφαλώς ο συνδυασμός της γραφειοκρατίας με χρόνιες παθογένειες τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και της οικονομίας της πατρίδας μας, οδήγησε σε περισσότερο φανερές αρνητικές επιπτώσεις. Όμως η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα που οι περισσότεροι από τους εταίρους μας στην ΕΕ δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Αν και δεν αποτελεί αυτό απόλυτο δείκτη, δεν είναι άνευ σημασίας ένδειξη ότι οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μερικές περιπτώσεις χωρών της ΕΕ είναι υψηλότερες από της Ελλάδας.

Η επισήμανση αυτή δε γίνεται για να μεταδώσει κανενός είδους ψευδαίσθηση ότι η κρατική μηχανή στην πατρίδα μας λειτουργεί αποτελεσματικά. Ασφαλώς υστερούμε σε αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα, όπως και σε ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία επιδρά καταλυτικά στον παρονομαστή του κλάσματος που χρησιμοποίησα ως δείκτη. Η επισήμανση γίνεται για να γίνει σαφές ότι πρέπει στην προσπάθειά μας για την αναδιάρθρωση να σκεφτούμε έξω από τα συμβατικά πλαίσια, καθώς δεν υπάρχει ένα έτοιμο μοντέλο λύσης, το οποίο να μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά γράμμα.

Και με αυτή την έννοια, η παρέμβαση του ΟΟΣΑ μπορεί να είναι καταλυτική. Μπορεί να είναι καταλυτική γιατί δεν ταυτίζεται με καμιά εθνική ή υπερεθνική γραφειοκρατία, και ως εκ τούτου έχουμε την πεποίθηση ότι μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να λειτουργήσει έξω από τα συμβατικά πλαίσια.

Θα είμαστε εδώ, τόσο για να συμβάλλουμε στην φάση της προεργασίας και της ανάλυσης, όσο και για να υλοποιήσουμε την υπέρβαση των συμβατικών πλαισίων κατά το στάδιο της εφαρμογής της πολιτικής.