Κύρωση συμφωνίας τεχνικής βοήθειας με Εσθονία

Κυρώθηκε σήμερα από τη Βουλή η συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την Εσθονία σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η συμφωνία, την οποία υποστήριξε στη Βουλή ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης, προβλέπει συνεργασία μεταξύ στελεχών των δημοσίων διοικήσεων των δυο χωρών, σε ζητήματα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Στα πλαίσια της συμφωνίας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα επίσκεψη εργασίας Εσθονών εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, με σκοπό την εξειδίκευση των δράσεων και του οδικού χάρτη της συνεργασίας, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ακαδημία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εσθονίας.

Ακολουθεί σχετικός σύνδεσμος εδώ